Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Cyprus Country Signing CA (CSCA) Information

Οι πληροφορίες της σελίδας αυτής, διατίθενται στην Αγγλική γλώσσα.


Hide details for Cyprus Country Signing CA (CSCA) InformationCyprus Country Signing CA (CSCA) Information

This website contains the certificates of the CSCA Public Key Infrastructure, that are issued by Cyprus.

The distinguished name of the CSCA is “C=CY, O=Republic of Cyprus, OU=Civil Registry and Migration Department, CN=CSCA-CYPRUS”.

Show details for Certificate RolloverCertificate Rollover

Show details for Current Certificate (4/11/2018)Current Certificate (4/11/2018)

Hide details for Previous CertificatesPrevious Certificates

Public key and link certificates are at the bottom of this page (zip files).

Show details for Contacting the CSCAContacting the CSCA


current.zip (File Size: 1,8Kb)
previous.zip (File Size: 9,32Kb)

No documents found

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter