Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Επί Μακρόν Διαμένοντες

Hide details for ΔικαιούχοιΔικαιούχοι
Υπήκοοι τρίτων χωρών (περιλαμβανομένων των μελών των οικογενειών υπηκόων Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στην Επικράτεια της Δημοκρατίας Νόμου Αρ. 7(ι)/2007) που διαμένουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές νόμιμα και αδιάλειπτα κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και κατέχουν έγκυρη άδεια παραμονής.


Hide details for ΕξαιρούνταιΕξαιρούνται
 • Φοιτητές ή πρόσωπα που διαμένουν για σκοπούς επαγγελματικής κατάρτισης
 • Αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες
 • Πρόσωπα με συμπληρωματική προστασία
 • Αιτητές ασύλου
 • Πρόσωπα που διαμένουν για λόγους προσωρινού χαρακτήρα (π.χ εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί, εποχιακά εργαζόμενοι) ή πρόσωπα των οποίων η άδεια διαμονής είναι επίσημα περιoσμένη Πρόσωπα που υπόκεινται στις Συμβάσεις της Βιέννης του 1961, 1963 και 1975 για διπλωματικές, προξενικές σχέσεις και σχέσεις με Διεθνείς Οργανισμούς οικουμενικού χαρακτήρα
Hide details for Διαδικασία / ΑιτήσειςΔιαδικασία / Αιτήσεις
 • Τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων (MLT1) μπορούν να ληφθούν από τα Γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, τα Κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας σε όλες τις Επαρχίες και από το διαδίκτυο
 • Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους μόνο στα Γραφεία του Τμήματος στην Λευκωσία, κατόπιν τηλεφωνικής διευθέτησης ειδικής συνάντησης προς τούτο στα τηλέφωνα 22403921 και 22403943. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνοδεύονται, αν επιθυμούν, από το δικηγόρο ή τον εργοδότη τους.
 • Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από ΟΛΑ τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στη συνέχεια δεν θα γίνονται δεκτές για εξέταση.
 • Το τέλος υποβολής της αίτησης €30 θα πρέπει να καταβάλλεται στο ταμείο του Τμήματος σε μετρητά.
 • Οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα του αιτητή κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στο Τμήμα.
 • Ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων υπολογίζεται στους 6 μήνες (καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μην αποτείνονται κατά το εν λόγω διάστημα στο Τμήμα για πληροφορίες για το αποτέλεσμα της αίτησης για να μη δημιουργείται καθυστέρηση στη διεκπεραίωσή τους).Show details for Απαιτούμενα Πιστοποιητικά Δικαιολογητικά / ΈγγραφαΑπαιτούμενα Πιστοποιητικά Δικαιολογητικά / Έγγραφα
  Show details for ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ MLT1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 380,49Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
  ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 39,25Kb)
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
  ΤΕΛΗ - FEES LT.xls (Μέγεθος Αρχείου: 27,54Kb)

  No documents found

  CyprusFlighPass

  Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

  ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

  ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

  BREXIT

  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

  ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

  EU NATIONALS

  Startup Visa

  ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

  η-ΣΑΠ

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

  CSCA

  Θεωρησεις εισοδου

  Εμπορία Προσώπων

  e-procurement

  EURES

  Η Ευρωπη σου