Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


ΕπισκέπτεςHide details for Είσοδος στη ΔημοκρατίαΕίσοδος στη Δημοκρατία
Υπήκοος τρίτης χώρας για να εισέλθει στη Δημοκρατία για σκοπούς επίσκεψης πρέπει να είναι κάτοχος θεώρησης εισόδου, όπου αυτή απαιτείται. Οι θεωρήσεις εισόδου εκδίδονται από τις προξενικές αρχές της Κύπρου στο εξωτερικό.

Κύπριος πολίτης, πολίτης της Ε.Ε. ή πρόσωπο που διαμένει νόμιμμα στη Δημοκρατία μπορεί να προσκαλέσει υπήκοο τρίτης χώρας στη Δημοκρατία για επίσκεψη. Για το σκοπό αυτό, συμπληρώνεται το έντυπο φιλοξενίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας αυτής. Το έντυπο, μαζί με πρωτότυπη εγγυητική επιστολή και αντίγραφο διαβατηρίου του υπήκοου τρίτης χώρας που προσκαλείται, υποβάλλονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Κατόπιν ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποστείλει στον υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό, την πρωτότυπη πρόσκληση καθώς και το σφραγισμένο από το Τμήμα αντίγραφο της εγγυητικής. Ο υπήκοος τρίτης χώρας στη συνέχεια θα πρέπει να αποταθεί στην αρμόδια προξενική αρχή της Δημοκρατίας στη χώρα που βρίσκεται για την εξασφάλιση θεώρησης εισόδου.

Οι θεωρήσεις εισόδου δύνανται να ανανεωθούν μέχρι τη μέγιστη περίοδο των 90 ημερών. Για τις περιπτώσεις των θεωρήσεων που φέρουν τον όρο FINAL δύναται να δοθεί παράταση από το Υπουργείο Εξωτερικών μόνο όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. ανθρωπιστικοί λόγοι, ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας κλπ).


Show details for Διαμονή στη Δημοκρατία με σκοπό την επίσκεψη για διάστημα πΔιαμονή στη Δημοκρατία με σκοπό την επίσκεψη για διάστημα πέραν των τριών μηνών

Για την ετοιμασία της αίτησης και των εγγράφων ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:

Βήμα 1:
Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο .RAR το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας. Για να το κατεβάσετε και να το ανοίξετε απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα WINRAR (εάν δεν το έχετε εγκατεστημένο ήδη, για την εγκατάστασή του πατήστε εδώ).

Βήμα 2:
Εκτυπώστε τα έγγραφα που κατεβάσατε. Από τις καταστάσεις συνοδευτικών εκτυπώστε μόνο εκείνη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Βήμα 3:
Αφού μελετήσετε την κατάσταση με τα συνοδευτικά έγγραφα συλλέξτε τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε. Προσοχή στα έγγραφα που πρέπει να είναι πρωτότυπα και δεόντως επικυρωμένα/ πιστοποιημένα (σχετικά με την επικύρωση εγγράφων πατήστε εδώ). Προσοχή, επίσης, στο γεγονός ότι ενδέχεται να απαιτούνται έγγραφα από το εξωτερικό, η εξασφάλιση των οποίων ενδέχεται να απαιτεί χρόνο!.

Βήμα 4:
Συμπληρώστε και υπογράψτε τα λοιπά έντυπα που ενδεχομένως να πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.

Βήμα 5:
Συμπληρώστε όλα τα πεδία της αίτησης και υπογράψετέ την. Προσοχή στα μέρη της αίτησης που απαιτούν υπογραφές από τρίτα μέρη.

ΣΗΜ.:
  • Για πληροφορίες σχετικά με τη γενική διαδικασία υποβολής αίτησης για εγγραφή και εξασφάλιση άδειας διαμονής υπήκοου τρίτης χώρας πατήστε εδώ
  • Για πληροφορίες για την υποβολή, το ύψος, τη διάρκεια και την επιστροφή εγγυητικών επιστολών πατήστε εδώ


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel ΤΕΛΗ _FEES VIS.xls (Μέγεθος Αρχείου: 28,56Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιστροφή τραπεζικής εγγύησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 194,29Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Έντυπο φιλοξενίας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 66,58Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
FORM MVIS3.doc (Μέγεθος Αρχείου: 565,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Υψος εγγυητικής ανα χώρα.xls (Μέγεθος Αρχείου: 56,1Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ FIMAS.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 126,62Kb)
6.2019.DOCX
ΣΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ 6.6.2019.DOCX (Μέγεθος Αρχείου: 39,69Kb)
6.2019.DOCX
ΣΥΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ANΗΛΙΚΟΣ_ΜΑΘΗΤΗΣ 6.6.2019.DOCX (Μέγεθος Αρχείου: 39,49Kb)
6.2019.DOCX
ΣΥΝ ΕΓΓΡ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΓΙΑ ΓΑΜΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΟ-ΕΥΡΩΠΑΙΟ 6.6.2019.DOCX (Μέγεθος Αρχείου: 36,6Kb)

No documents found

CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES