Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

NSP - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ/ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ, ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ, ΣΥΡΙΟΙ/ΚΟΥΡΔΟΙ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ


ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η ανώτατη περίοδος παραμονής υπηκόου τρίτης χώρας για σκοπούς απασχόλησης είναι τα τέσσερα (4) χρόνια, εκτός από τις περιπτώσεις που ακολουθούν:
 • Δημοσιογράφοι/ Ανταποκριτές: δεν υπάρχει μέγιστη διάρκεια διαμονής.
 • Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ομογενούς: δεν υπάρχει μέγιστη διάρκεια διαμονής.
 • Σύροι και Κούρδοι Κρητικής Καταγωγής: δεν υπάρχει μέγιστη διάρκεια διαμονής.
 • Αυτοτελώς Απασχολούμενοι: δεν υπάρχει μέγιστη διάρκεια διαμονής.


ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • Αλλοδαπός που δεν είναι απαγορευμένος μετανάστης και δεν συμπλήρωσε τη μέγιστη διαμονή κατά την προηγούμενη διαμονή του στην Κύπρο, μπορεί να επανέλθει με τη σύνηθη διαδικασία.
 • Αλλοδαπός που για οποιοδήποτε λόγο αναχώρησε από την Κύπρο ενώ είχε συμβόλαιο σε ισχύ, μπορεί να επανέλθει και να απασχοληθεί από άλλο εργοδότη μετά από τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο όμως της μέγιστης περιόδου διαμονής, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά μαζί με την περίοδο απασχόλησης στον πρώτο εργοδότη. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η συγκατάθεση του προηγούμενου εργοδότη για αλλαγή εργασίας.


ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Hide details for Απασχολούμενοι σε θέματα γεωτρήσεων (ΑΟΖ)Απασχολούμενοι σε θέματα γεωτρήσεων (ΑΟΖ)
Α. Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που θα παραμείνουν/ απασχοληθούν στη Δημοκρατία για περίοδο μικρότερη των τριών (3) μηνών :

Πριν την είσοδο των προσώπων στην ΚΔ θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για εξασφάλιση άδειας εισόδου και παραμονής κάτω των τριών μηνών, έντυπο MNSP2 (θα τη βρείτε στο αρχείο .RAR στο κάτω μέρος της σελίδας) συνοδευόμενη από τα ακόλουθα έγγραφα:
 1. Αντίγραφο διαβατηρίου αλλοδαπού με ισχύ 3 μηνών πέραν της αιτούμενης άδειας.
 2. Ιατρικές αναλύσεις για Aids , Σύφιλη, Ηπατίτιδα Β,Γ, Φυματίωση.
 3. Πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα
 4. Ομαδική τραπεζική εγγύηση ύψους €8.000 με ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων. Η τραπεζική εγγύηση μπορεί να είναι και ατομική για κάθε πρόσωπο.
 5. Αντίγραφο συμβολαίων ανάμεσα σε έκαστο πρόσωπο και την εταιρεία εξωτερικού.
 6. Συγκατάθεση του Τμήματος Εργασίας.
 7. Εξουσιοδότηση για πληρωμή με έμβασμα (Fimas).


Τονίζεται πως σε αυτή την περίπτωση θα εκδίδεται μόνο η άδεια εισόδου Μ.70.


Β. Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που θα παραμείνουν/ απασχοληθούν στη Δημοκρατία για περίοδο τριών (3) έως έξι (6 ) μηνών:

Υποβάλλεται αίτηση MNSP2 (θα τη βρείτε στο αρχείο .RAR στο κάτω μέρος της σελίδας) συνοδευόμενη από τα ακόλουθα έγγραφα:
 1. Αντίγραφο διαβατηρίου αλλοδαπού με ισχύ 3 μηνών πέραν της αιτούμενης άδειας.
 2. Ιατρικές αναλύσεις για Aids , Σύφιλη, Ηπατίτιδα Β,Γ, Φυματίωση
 3. Ομαδική τραπεζική εγγύηση €8.000 με ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων. Η τραπεζική εγγύηση μπορεί να είναι και ατομική για κάθε πρόσωπο.
 4. Ομαδική ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Σχέδιο Α) καθώς και ασφάλεια ευθύνης εργοδότη.
 5. Πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα
 6. Αντίγραφο συμβολαίων ανάμεσα σε έκαστο πρόσωπο και την εταιρεία εξωτερικού.
 7. Συγκατάθεση του Τμήματος Εργασίας.
 8. Εξουσιοδότηση για πληρωμή με έμβασμα (Fimas).

Τονίζεται πως σε αυτή την περίπτωση θα εκδίδεται άδεια εισόδου (Μ70) και με την έλευση των ατόμων αυτών στην Δημοκρατία, θα εκδίδεται η άδεια διαμονής και απασχόλησης, αφού ληφθούν τα βιομετρικά στοιχεία των ατόμων.

Δ. Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που θα παραμείνουν /απασχοληθούν στη Δημοκρατία ως αυτοαπασχολούμενοι (σύμβουλοι).

Για τα πρόσωπα αυτά μπορεί να ακολουθείται μια εκ των τριών πιο κάτω επιλογών :
 1. Οι διαδικασίες των παρ. Α και Β για παραμονή μέχρι 6 μήνες (εφόσον παρουσιασθεί συμφωνία με εταιρία/εργοδότη που δραστηριοποιείται στην Κύπρο).
 2. H διαδικασία της παρ. Γ για παραμονή πέραν των έξι (6) μηνών ( εφόσον παρουσιασθεί συμφωνία με εταιρία/εργοδότη που δραστηριοποιείται στην Κύπρο).
 3. Η εξασφάλιση άδειας μετανάστευσης, κατηγορίας Δ του κανονισμού 6 του Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (αυτοαπασχόληση).Show details for Σύροι και Κούρδοι Κρητικής Καταγωγής (Εγκεκριμένοι ΚατάλογΣύροι και Κούρδοι Κρητικής Καταγωγής (Εγκεκριμένοι Κατάλογοι)

Show details for Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ΟμογενούςΚάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς

Show details for Εκτέλεση Εργασιών Εγκατάστασης (Installation)Εκτέλεση Εργασιών Εγκατάστασης (Installation)

Show details for Τουριστικοί ΑντιπρόσωποιΤουριστικοί Αντιπρόσωποι

Show details for Δημοσιογράφοι και ΑνταποκριτέςΔημοσιογράφοι και Ανταποκριτές


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word 1. ΑΙΤΗΣΗ MNSP2.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ FIMAS.pdfOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.DOCXOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ.DOCXOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.DOCXOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖ. ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ.DOCXocx ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ.docxocx ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ..docx
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΕΛΗ _FEES NSP.xls


Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter