Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ακολουθώντας τους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να εντοπίσετε πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα πολιτική για την κάθε κατηγορία, τα έντυπα αιτήσεων και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, τα εφαρμοστέα τέλη, κλπ.- ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
- ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
- ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
- ΦΟΙΤΗΤΕΣ
- ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
- ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΙΤΗΤΕΣ ΑΣΥΛΟΥ
- ΑΜΙΣΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
- ΜΑΘΗΤΕΣ
- ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Θεωρησεις εισοδου

e-procurement

EURES

Στρατηγικό σχεδιο ΥΠΕΣ

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter