Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣΓια την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση άδειας εισόδου / διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας ενδέχεται να απαιτείται η υποβολή πρωτότυπης τραπεζικής εγγυητικής (εφεξής «εγγυητική»).

Η εγγυητική υποβάλλεται ώστε σε περίπτωση που απαιτηθεί η απέλαση του υπήκοου τρίτης χώρας λόγω του ότι αυτός κατέστη απαγορευμένος μετανάστης, να είναι δυνατή η κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από την απέλαση.

Η εγγυητική μπορεί να γίνει σε εμπορική τράπεζα ή σε συνεργατικό ίδρυμα και είναι, κατά κανόνα προσωπική. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως είναι οι φοιτητές, όπου η εγγυητική μπορεί να είναι ομαδική.

Για να μάθετε κατά πόσο απαιτείται η υποβολή εγγυητικής καθώς και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα υποβολής ομαδικής εγγυητικής, συμβουλευθείτε την κατάσταση με τα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ανάλογα με την κατηγορία διαμονής για την οποία ενδιαφέρεσθε. Μπορείτε να εντοπίσετε τις καταστάσεις αυτές, ακολουθώντας τους επί μέρους συνδέσμους της ιστοσελίδας μας, ανάλογα με την κατηγορία διαμονής για την οποία ενδιαφέρεσθε.Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus