Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣΓια την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση άδειας εισόδου / διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας ενδέχεται να απαιτείται η υποβολή πρωτότυπης τραπεζικής εγγυητικής (εφεξής «εγγυητική»).

Η εγγυητική υποβάλλεται ώστε σε περίπτωση που απαιτηθεί η απέλαση του υπήκοου τρίτης χώρας λόγω του ότι αυτός κατέστη απαγορευμένος μετανάστης, να είναι δυνατή η κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από την απέλαση.

Η εγγυητική μπορεί να γίνει σε εμπορική τράπεζα ή σε συνεργατικό ίδρυμα και είναι, κατά κανόνα προσωπική. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως είναι οι φοιτητές, όπου η εγγυητική μπορεί να είναι ομαδική.

Για να μάθετε κατά πόσο απαιτείται η υποβολή εγγυητικής καθώς και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα υποβολής ομαδικής εγγυητικής, συμβουλευθείτε την κατάσταση με τα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ανάλογα με την κατηγορία διαμονής για την οποία ενδιαφέρεσθε. Μπορείτε να εντοπίσετε τις καταστάσεις αυτές, ακολουθώντας τους επί μέρους συνδέσμους της ιστοσελίδας μας, ανάλογα με την κατηγορία διαμονής για την οποία ενδιαφέρεσθε.ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter