ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τομέας Αρχείου Πληθυσμού- Γενικές Πληροφορίες και Έντυπα
- Ηλεκτρονική υποβολή αιήσεων μέσω του η-ΣΑΠ
- Υπηκοότητα
- Πολιτικοί Γάμοι
- Διαδικασίες για τη Σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης
- Έκδοση Διαβατηρίου
- Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης
- Cyprus Country Signing CA (CSCA) Information
- Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας
- Έκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου
- Έκδοση Προσφυγικής Ταυτότητας
- Έκδοση Πιστοποιητικού Θανάτου
- Έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης
- Αλλαγή Ονόματος προσώπου που γεννήθηκε στην Κύπρο
- Αλλαγή Ονόματος προσώπου που γεννήθηκε στο εξωτερικό

_______________________________________________
© 2012 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης