Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΑΡΤΕΣ) ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝΗ έκδοση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου (κάρτα) προκύπτει από τον Κανονισμό ΕΚ 1030/2002 της Ε.Ε. όπως τροποποιήθηκε. Η έκδοση των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου γίνεται σταδιακά και ανά κατηγορία σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Με τους πιο πάνω Κανονισμούς της ΕΕ επιτυγχάνεται η ομοιομορφία των αδειών διαμονής για όλα τα Κράτη Μέλη, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και τις βασικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι άδειες διαμονής. Επίσης, ενισχύεται η προστασία των αδειών διαµονής από την παραποίηση, την πλαστογράφηση και την πλαστοπροσωπία εφόσον θα περιλαμβάνουν κοινά στοιχεία ασφαλείας και τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου τους (υποχρεωτική λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από την ηλικία των 6 ετών).

Αρκετές από τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου είναι κοινές για όλες τις κατηγορίες διαμονής και κάποιες εξαρτώνται από την κατηγορία.
Δείγμα της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου:
Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter