ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διευθυντής


    Αναπληρωτής Διευθυντής


    Μάκης Πολυδώρου


    Εκπαίδευση: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του «Αριστοτελείου» Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Master of Arts στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (summa cum laude)

Επαγγελματική Πείρα: Διοικητικός Λειτουργός για θέματα μετανάστευσης και ιθαγένειας στο Υπουργείο Εσωτερικών 1984-2009
Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών 2003-2010
Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης από τις 03 Δεκεμβρίου 2014

Επαγγελματικά προσόντα: Επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου

Μητρική Γλώσσα: Ελληνικά

Άλλες γλώσσες: Αγγλικά

Συνέδρια, Σεμινάρια, διεθνείς συναντήσεις: Υπεύθυνος σε θέματα εναρμόνισης κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντιπροσώπευση της Κύπρου σε αποστολές στο πλαίσιο διμερών διεθνών συμφωνιών.

No documents found

_______________________________________________
© 2012 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης