Υπεύθυνη Ιστοσελίδας: Φρόσω Ιωακείμ

Τηλ. :22 867 720
Φαξ. :22 867 838
email :
director@tcpms.moi.gov.cy

Για θέματα Ιστοσελίδας MONO.
Για οποιονδήποτε άλλο θέμα παραπέμπεστε στον Tηλ. Κατάλογο Προσωπικού
που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας στα σχετικά αρχεία, καθώς και στα τηλέφωνα που φαίνονται πιο κάτω:

Κλάδος Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Επαρχιακής Διοίκησης:

         • Λευκωσίας: 22 804168
         • Λεμεσού: 25 878411

         • Λάρνακας: Επαγγελματικά Υποστατικά: Αντώνης Πελάου 24 805120, Μαρία Κουλέρμου 24 805150
         • Λάρνακας: Κατοικίες: Ανδρούλα Χρυσοστόμου 24 805122, Μαρία Στυλιανού 24 805121
         • Λάρνακας: Γεωργικοί Κλήροι: Ροδούλα Ζάρου 24 805107, Αιμίλιος Οικονόμου 24 805144
         • Λάρνακας: Κτηνοτροφικά: Χρύσω Αυξεντίου 24 805138
         • Πάφου: 26 822140Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Προσωπικό.doc


Back To Top