Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Γραφείο Διαχείρισης ΖΕΠ > ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΖΕΠ > Διαβουλεύσεις για την εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων περιοχών ΖΕΠ

Γραφείο Διαχείρισης ΖΕΠ


ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΖΕΠΔιαβουλεύσεις για την εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων περιοχών ΖΕΠ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο:

http://www.iaco.com.cy/spa-ren
Ανανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

LIFE with Vultures

LIFE Bonelli eastMed

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Life For Birds

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

International Council for Game and Wildlife Conservation

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Κυβερνητική Πύλη

eProcurement

Μετεωρολογική Υπηρεσία