Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Γραφείο Διαχείρισης ΖΕΠ > ΧΑΡΤΕΣ > Χάρτες Περιοχών ΖΕΠ

Γραφείο Διαχείρισης ΖΕΠ


ΧΑΡΤΕΣΧάρτες Περιοχών ΖΕΠ

- Παγκύπριος χάρτης περιοχών Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

- Χάρτης ανά περιοχή ΖΕΠΑνανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

LIFE Bonelli eastMed

LIFE with Vultures

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Life For Birds

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

International Council for Game and Wildlife Conservation

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

Περί Κύπρου

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κυβερνητική Πύλη

eProcurement