Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

ΑνακοινώσειςΕκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων για τις περιοχές Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)03/03/2016

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης Διαχειριστικών Σχεδίων για τις περιοχές ΖΕΠ των αγρίων πτηνών από τον Σεπτέμβριο του 2013. Οι περιοχές των Ζωνών Ειδικής Προστασίας ή Special Protection Areas (SPAs) έχουν κηρυχτεί από την Κυπριακή Δημοκρατία με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Αγρίων Πτηνών (2009/147/ΕΚ – πρώην 79/409/ΕΟΚ) και τη σχετική εναρμονιστική εθνική νομοθεσία (Νόμοι 152 (Ι) / 2003-2015, περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων). Στην Κύπρο έχουν καθοριστεί 30 συνολικά περιοχές ΖΕΠ. Τα Κράτη – Μέλη υποχρεούνται όπως λαμβάνουν όλα τα αναγκαία διαχειριστικά μέτρα ούτως ώστε να αποτρέψουν τυχόν υποβάθμιση ή /και καταστροφή των βιοτόπων, αλλά και ενόχληση των προστατευόμενων ειδών που απαντιούνται στις περιοχές αυτές. Η εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων θα βοηθήσει στον καθορισμό Μέτρων και γενικά στη διαχείριση των περιοχών αυτών, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας. Η εκπόνηση του έργου της εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων έχει ανατεθεί μετά από ανοικτό διαγωνισμό στην κοινοπραξία I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd και τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, με επικεφαλή εταίρο τον Συμβουλευτικό οίκο I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd. Κύριες πληροφορίες και ορόσημα του έργου: Διάρκεια: 36 μήνες (Σεπτέμβριος 2013 – Σεπτέμβριος 2016). Τα Διαχειριστικά Σχέδια θα περιλαμβάνουν: α) Περιγραφή περιοχής και γενικά στοιχεία β) Αποτελέσματα ειδικών καταμετρήσεων και καταγραφής διάφορων δεδομένων, γ) Ανάλυση πιέσεων και απειλών κάθε περιοχής ΖΕΠ, δ) Καθορισμό ποσοτικών στόχων διατήρησης και ευνοϊκών τιμών αναφοράς, ε) Μέτρα διαχείρισης καθώς και Μέτρα προώθησης και ανάδειξης των περιοχών ΖΕΠ στ) Αποτελέσματα Ενημερώσεων/Διαβουλεύσεων με τις εμπλεκόμενες κοινότητες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς / υπηρεσίες. Η πρώτη φάση ενημερώσεων / διαβουλεύσεων έγινε την περίοδο Νοεμβρίου 2014 - Μαρτίου 2015 και η δεύτερη φάση, όπου θα παρουσιαστούν τα προτεινόμενα Διαχειριστικά Σχέδια, θα λάβει χώρα την περίοδο Φεβρουαρίου 2016 - Ιουνίου 2016 σε όλες τις περιοχές ΖΕΠ. Παρακαλούμε στείλετε τις απόψεις σας εάν επιθυμείτε μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016 το αργότερο σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις: Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy ή στον Ανάδοχο του Έργου: IACO Ltd (Environmental & Water Consultants) P.O.Box 28401, Nicosia 2094, Cyprus E-mail: info@iaco.com.cy Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων και των σχετικών διαβουλεύσεων μπορείτε να βρείτε σε αυτό το link: http://www.iaco.com.cy/spa-ren Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας Φεβρουάριος 2016.
Ανανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

LIFE with Vultures

LIFE Bonelli eastMed

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Life For Birds

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

International Council for Game and Wildlife Conservation

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Κυβερνητική Πύλη

eProcurement

Μετεωρολογική Υπηρεσία