Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Νέα και Ανακοινώσεις


Μεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας


Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής μεταγενέστερων αιτήσεων, η Υπηρεσία Ασύλου σας πληροφορεί ότι οι αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι προτίθενται να υποβάλουν τέτοιο αίτημα θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία όπου θα συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέρχονται με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας επί προσφυγής που έχουν υποβάλει, να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση/αποδεικτικό. Η υποβολή μεταγενέστερων αιτήσεων θα επιτρέπεται μόνο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Απογραφή Πληθυσμού 2021

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal