Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Οδηγός για Αιτητές και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας


Οδηγός για Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας

Δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι το άτομο που έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ή με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας.Σχετικά Αρχεία:Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  INFORMATION LEAFLET for Beneficiaries of International Protection_.pdf

Απογραφή Πληθυσμού 2021

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal