Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Προϊστάμενη


Μαρία Χρυσομηλά-Κούτσουμπα


A. Ακαδημαϊκά Προσόντα:

BA Honours-Economics & Quantitative Techniques

University at East Anglia, UK

MBA-Master of Business Administration

University of Aston, UK


Β. Επαγγελματική Εμπειρία:

1. Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ασύλου 7/2020

2. Προϊστάμενη Τμήματος Διοίκησης

Διοίκηση, Αρχείο, Λογιστήριο 2013-2019

Υφυπουργείο Τουρισμού/ΚΟΤ

3. Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός ΚΟΤ 2008

4. Διοικητικός Λειτουργός Α’ ΚΟΤ 2002

5. Απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στο Τμήμα Διοίκησης και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διοικητικός Λειτουργός ΚΟΤ 1992

6. Υπεύθυνη Υπηρεσίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Οικονομικός Λειτουργός

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων 1988-1992


Γ. Επαγγελματικά Προσόντα:

Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μέλος του εν λόγω Συνδέσμου.


Δ. Επαγγελματικό Έργo:

Συντονίστρια για τη μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού σε Υφυπουργείο Τουρισμού.

Συντονίστρια μελέτης αναδιάρθρωσης υπηρεσιών του ΚΟΤ.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια στην Κυπρο και στο εξωτερικό σε θέματα Διοίκησης, Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Συμμετοχή σε σεμινάρια για θέματα ασύλου διεθνούς προστασίας, διεύθυνσης κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας και γενικά θέματα ασύλου.


Μήνυμα Προϊστάμενης Υπηρεσίας Ασύλου


Απογραφή Πληθυσμού 2021

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal