Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Προϊστάμενος


Αγαπητοί επισκέπτες

Η Υπηρεσία Ασύλου σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της.


Ο κυριότερος σκοπός της Ιστοσελίδας είναι να προσφέρει στους επισκέπτες της άμεση, ταχεία και πλήρη ενημέρωση για όλες τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας όπως επίσης και να παρέχει μια συνολική ενημέρωση σχετικά με το σύστημα ασύλου στην Κύπρο.

Σας καλωσορίζω, λοιπόν, στην νέα Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου, με την ελπίδα ότι, μέσω αυτής, θα έχετε άρτια και έγκυρη πληροφόρηση για το ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Προσπάθειά μας θα είναι ο εμπλουτισμός της Ιστοσελίδας με συνεχή ροή χρήσιμων πληροφοριών προς εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων.

Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ασύλου


No documents founde-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal