Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Γραφείο 'ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ'


Η Υπηρεσία Ασύλου είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του αναδιατυπωμένου Κανονισμού (ΕΚ) 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) για τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του Κράτους Μέλους υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου.

Το Γραφείο «Δουβλίνου» το οποίο λειτουργεί ως κομμάτι της Υπηρεσίας Ασύλου διαδραματίζει επίσης ενεργό ρόλο στη διαδικασία μετεγκατάστασης ατόμων που πιθανότατα χρήζουν διεθνούς προστασίας από την Ελλάδα και την Ιταλία, στα πλαίσια των Αποφάσεων του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 2015/1601 της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της ΕλλάδαςΣχετικά Αρχεία:

Dublin Information Leaflet Nov 2016 Arabic.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 21,52Kb)
Dublin Information Leaflet Nov 2016 English.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 21,62Kb)
Dublin Regulation.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1050,15Kb)
DublinLeaflet - unaccompanied minors ARABIC.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 344,91Kb)
DublinLeaflet - unaccompanied minors ENGLISH.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 173,5Kb)
DublinLeaflet - unaccompanied minors FARSI.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 228,21Kb)
DublinLeaflet - unaccompanied minors FRENCH.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 178,22Kb)
DublinLeaflet - unaccompanied minors SOMALI.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 157,27Kb)
PDF Eurodac Regulation Illegally Crossing Information Leaflet All languages.PDF
Το αρχείο PDF (Μέγεθος: 2986,53Kb)
...pdf Eurodac Regulation Illegally Staying Information Leaflet - All languages....pdf
Το αρχείο ...pdf (Μέγεθος: 2259,8Kb)

No documents founde-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal