Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Γραφείο 'ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ'


Η Υπηρεσία Ασύλου είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του αναδιατυπωμένου Κανονισμού (ΕΚ) 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) για τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του Κράτους Μέλους υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου.

Το Γραφείο «Δουβλίνου» το οποίο λειτουργεί ως κομμάτι της Υπηρεσίας Ασύλου διαδραματίζει επίσης ενεργό ρόλο στη διαδικασία μετεγκατάστασης ατόμων που πιθανότατα χρήζουν διεθνούς προστασίας από την Ελλάδα και την Ιταλία, στα πλαίσια των Αποφάσεων του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 2015/1601 της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της ΕλλάδαςΣχετικά Αρχεία:Κατεβάστε το αρχείο Word  Dublin Information Leaflet Nov 2016 Arabic.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word  Dublin Information Leaflet Nov 2016 English.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Dublin Regulation.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  DublinLeaflet - unaccompanied minors ARABIC.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  DublinLeaflet - unaccompanied minors ENGLISH.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  DublinLeaflet - unaccompanied minors FARSI.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  DublinLeaflet - unaccompanied minors FRENCH.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  DublinLeaflet - unaccompanied minors SOMALI.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Eurodac Regulation Illegally Crossing Information Leaflet All languages.PDF
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Eurodac Regulation Illegally Staying Information Leaflet - All languages....pdf

No documents foundΑπογραφή Πληθυσμού 2021

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal