ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Γραφείο 'ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ'


Η Υπηρεσία Ασύλου είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του αναδιατυπωμένου Κανονισμού (ΕΚ) 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) για τη θέσπιση κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του Κράτους Μέλους υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου.

Το Γραφείο «Δουβλίνου» το οποίο λειτουργεί ως κομμάτι της Υπηρεσίας Ασύλου διαδραματίζει επίσης ενεργό ρόλο στη διαδικασία μετεγκατάστασης ατόμων που πιθανότατα χρήζουν διεθνούς προστασίας από την Ελλάδα και την Ιταλία, στα πλαίσια των Αποφάσεων του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 2015/1601 της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας


Σχετικά Αρχεία:

No documents found


_______________________________________________
© 2016 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπηρεσία Ασύλου