Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Μετεγκατάσταση


Στα πλαίσια των Αποφάσεων του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1523 της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και 2015/1601 της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας η Κυπριακή Δημοκρατία κλήθηκε να υποδεχτεί συνολικά 440 άτομα μέσω του προγράμματος μετεγκατάστασης.

Information Leaflet for Applicants for International Protection who are relocated to Cyprus


  · Relocation is the transfer of asylum seekers, who are in clear need for international protection, from one EU Member State to another European State.

  · You arrived to Cyprus because you were identified as eligible for relocation. Cyprus is now responsible to examine your application for international protection.

  · According to the EU Law, if you are 14 years of age or older, you will be fingerprinted.

  · You will not be allowed to move to another EU Member State during the first five years of your stay. In case you move to another Member State, you will be returned to Cyprus.

  · Upon your arrival to Cyprus you will be transferred to a Reception Centre where you will be provided with a monthly subsistence allowance, three (free) meals per day, free transportation and psycho-social support.
  · You have access to certain sectors of the labour market, 6 months after the submission of your application for international protection. You are not allowed to work if you reside in the Reception Centre. If you decide to work in one of the employment sectors defined in the Law, you should leave the Reception Centre and find private accommodation.

  · In case you are a vulnerable person, your special needs will be taken into consideration.

  · As an applicant for international protection you have a number of rights clearly defined in the CY Refugee Law, such as, access to healthcare, welfare allowance, education and employment.


Source: UNHCR
   · If you are granted international protection status (refugee status or subsidiary protection status), you will have access to a wider range of rights, again defined in the Cyprus Refugee Law, which is fully aligned with the EU Law.

   Source: UNHCR

    · Main rights of a beneficiary of international protection Beneficiaries of subsidiary protection status enjoy the same rights as the beneficiaries of refugee status, apart from the right to family reunification:

     1.The right to fair treatment regardless of gender, race, and religion, membership in a particular social group, political opinion or country of nationality/origin.     2.The same rights as Cypriot nationals enjoy, such as:
     a) the right to primary education.
     b) the right to engage in employed or self-employed professional activities, subject to rules generally applicable to the profession, the public administration, the recognition of degrees and remuneration.
     c) the right of all minors to have full access to all levels of education.
     d) the right to education other than primary, the recognition of foreign educational certificates, diplomas and degrees, the exemption from tuition fees and the right to scholarships.
     e) the right to have free access to the Courts of the Republic as well as to the exemption from the requirement to provide guarantee for the judicial expenses.
     f) the right to food supply in cases of emergency.
     g) the right to public allowance and any other necessary y assistance as well as the right to sufficient medical care for people with special needs such as pregnant women or psychological or physical or sexual abuse or minors who have been victims of mistreatment such as neglect, exploitation, torture and inhuman or degrading treatment or suffered because of armed conflicts.
    h) the right to social insurance.
    i) the right to the protection of intellectual property rights.
    j) the right to free medical care.
     k) the right to participate in adult educational programs that relate to issues of employment, professional training and internship at work places.

     3.The right to enjoy the most favorable treatment possible which is not less favorable than the one provided to foreigners found under the same conditions according to relevant laws and regulations and with regards the right to a) have access to accommodation and b) to association.

   4.The right to enjoy the same treatment as the one provided to foreigners under
     the same circumstances, by vir tue of the relevant laws and regulations with regards to: a) the right to choose a place of residence and to travel freely within the Republic, b) the right to acquire or possess proper ty and other rights of similar nature and c) the right to rent and to enter into contracts relating to real estate.

     5.The right to transfer assets into the Republic of Cyprus according to the relevant laws and regulations.

     6.The right to express and practice freely religious believes.

   7.The right to participate in social integration programs.


   Σχετικά Αρχεία:   Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Information Leaflet Relocation Greece.pdf
   Κατεβάστε το αρχείο Acrobat  Information Leaflet Relocation Italy.pdf

   No documents found   Απογραφή Πληθυσμού 2021

   e-procurement

   Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

   Open Data Portal