Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Στατιστικά Στοιχεία


2018 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ)


ΑΙΤΗΣΕΙΣ (APPLICATIONS)
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (NEGATIVE DECISIONS)
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (REFUGEE STATUS)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (SUBSIDIARY PROTECTION)
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (PENDING)
6064
923
161
869
7469


2017

ΑΙΤΗΣΕΙΣ (APPLICATIONS)
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (NEGATIVE DECISIONS)
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (REFUGEE STATUS)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (SUBSIDIARY PROTECTION)
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (PENDING)
4582
1209
224
1026
3843

2016

ΑΙΤΗΣΕΙΣ (APPLICATIONS)
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (NEGATIVE DECISIONS)
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (REFUGEE STATUS)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (SUBSIDIARY PROTECTION)
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (PENDING)
2936
676
204
1091
1827

2015

ΑΙΤΗΣΕΙΣ (APPLICATIONS)
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (NEGATIVE DECISIONS)
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (REFUGEE STATUS)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (SUBSIDIARY PROTECTION)
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (PENDING)
2253
473
200
1384
1557


Σχετικά Αρχεία:

Statistics 2008- 2018_Asylum.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 371,77Kb)

No documents founde-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal