Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Στατιστικά Στοιχεία


2019

ΑΙΤΗΤΕΣ(APPLICANTS)
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (NEGATIVE DECISIONS)
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (REFUGEE STATUS)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (SUBSIDIARY PROTECTION)
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΤΟΜΑ (PENDING-PERSONS)
13648
2053
147
1149
171712018


ΑΙΤΗΤΕΣ(APPLICANTS)
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (NEGATIVE DECISIONS)
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (REFUGEE STATUS)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (SUBSIDIARY PROTECTION)
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΤΟΜΑ (PENDING-PERSONS)
7761
1260
191
1011
8502


2017

ΑΙΤΗΤΕΣ(APPLICANTS)
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (NEGATIVE DECISIONS)
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (REFUGEE STATUS)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (SUBSIDIARY PROTECTION)
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΤΟΜΑ (PENDING-PERSONS)
4582
1209
224
1026
3843
Σχετικές Συνδέσεις :

Σχετικά Αρχεία:
συνοπτικά στοιχεία 2009-2019.pdf


Σχετικά Αρχεία:

συνοπτικά στοιχεία 2009-2019.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 537,7Kb)

No documents founde-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal