ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Υποβολή ένστασης κατά της σειράς κατάταξης στους πίνακες που έχουν καταρτιστεί από την Υπηρεσία Ασύλου για πλήρωση των θέσεων εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων για θέματα ασύλου και υποδοχής (Κλίμακα Α1)

Έντυπο Υποβολής ένστασης κατά της σειράς κατάταξης στους πίνακες που έχουν καταρτιστεί από την Υπηρεσία Ασύλου για πλήρωση των θέσεων Λειτουργών για θέματα Ασύλου ορισμένου χρόνου (Κλίμακα Α8)

Αίτηση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου_______________________________________________
© 2016 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπηρεσία Ασύλου