- 14-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 21-120
- 14-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΟΡΜΙΔΕΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-4074
- 14-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 21-270
- 14-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 21-342,21-55,14-185,23-84,0-30383,22-24,23-29,14-165,14-253,21-25,21-264
- 14-04-2021, Λάρνακα, Αραδίππου, Χωράφια, 14-194,14-218,14-259,21-70,23-180,0-4061,21-89
- 15.04.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ - ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ- 0-21625
- 15.04.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ 0-4454
- 15.04.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΨΕΥΔΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-3240
- 15.04.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 15.04.2021- ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ 0-4969
- 15-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΟΡΝΟΣ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-10519, 0-10521
- 16.04.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ 0-22953
- 16.04.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΨΕΥΔΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ - 0-3375
- 16.04.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 16.04.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΨΕΥΔΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-3243
- 16-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΟΡΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-10736
- 16-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-16368
- 16-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΒΑΒΛΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-9586
- 19-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 8-435
- 19.04.2021 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΔΗΜΟΣ ΚΙΤΙΟΥ - ΧΩΡΑΦΙ
- 19-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-26855
- 19-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΣΩΤΗΡΟΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, 0-4085,0-4086,0-4087,0-4088,0-4089,0-4090
- 19.04.2021 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΧΩΡΑΦΙ
- 19.04.2021 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΔΗΜΟΣ ΚΙΤΙΟΥ - ΧΩΡΑΦΙ (1)
- 19-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-5393
- 20-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-2395
- 20-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-1134
- 20.04.2021 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ - ΧΩΡΑΦΙ
- 20-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΣΚΑΡΙΝΟΥ + ΜΕΛΙΝΗ, 4 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 20-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-838
- 20-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-2395
- 20-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-838
- 20-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-1134
- 20-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΣΚΑΡΙΝΟΥ + ΜΕΛΙΝΗ, 4 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 21.04.2021 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 5 ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 22-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 22-378
- 22-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ (ΟΡΟΚΛΗΝΗ), ΟΙΚΟΠΕΔΑ, 0-11103,0-11104,0-11106,0-11108,0-11109,0-11117
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΖΩΤΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΑΙΝΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ-ΚΤΗΡΙΟ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΚΑΛΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΜΗΔΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΙΤΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΤΟΠΟΣ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΡΩΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΨΕΥΔΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΑ + ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021, Λάρνακα, Αραδίππου, Οικόπεδο, 34-259
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΟΦΤΑΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-01
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 22-04-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 26-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΣΚΑΛΑ, ΚΤΙΡΙΟ, 3-22
- 26-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΙΤΙ, ΟΙΚΟΠΕΔΑ, 0-6772, 0-6773
- 26-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΣΩΤΗΡΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 2-175
- 26.04.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- E-AUCTIONS 27-04-2021-LARNACA-XILOFAGOU-FIELD-0-7837
- 28-04-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 32-96
- 05-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ARADIPPOU-FIELD-3-206
- 05-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-MENEOU-PLOT-0-3444
- 05-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-LIVADIA-FIELD-0-6389
- 05-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-PERIVOLIA-APPARTMENT-0-5525
- 05-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ARADIPPOU-FIELD-10-263
- 05-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ARADIPPOU-FIELD-29-245
- 05-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-VOROKLINI-FIELD-0-6679
- 05-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΜΙΔΕΙΑ-ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-5253
- 05-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-XΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-4-1518
- 05.05.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΚΑΛΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 05-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-4779
- 07-05-21-LARNACA-LEIVADIA-FIELD-0-6352
- 07-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ORA-FIELD-0-13421
- 07-05-2021-LARNACA-ARADIPPOU-FIELD-19-455
- 07-05-2021-LARNACA-PSEMATISMENOS-FIELD-0-12415
- 10-05-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΙΒΙΣΙΛΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-5246
- 10-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΟΡΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΖΩΤΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 10.05.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΖΩΤΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΑΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 11-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 19-05-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ, 0-15775
- 19-05-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΕΥΚΑΡΑ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-43330, 0-44395
- 19-05-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΣΩΤΗΡΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΑ, 2-924, 2-923, 2-208
- 19-05-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΟΡΜΙΔΕΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΩΝΑΣ, 0-3312
- 19-05-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 7-121
- 20-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 20-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 20-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ-ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 20-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΖΩΤΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΙΤΙ-ΤΟΠΟΣ
- 20-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΚΑΡΙΝΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-05-2021-ΛΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΖΩΤΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-05-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-20978, 0-21874, 0-21727
- 20-05-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-21829, 0-22964, 0-23004
- 20-05-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-24820, 0-23674,0-24419
- 24-05-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-22828
- 25-05-2021, (Ηλ. Πλειστηριασμός), Λάρνακα, Πύλα, Χωράφι, 0-7860
- 26-05-2021, (Ηλ. Πλειστηριασμός), Λάρνακα, Αραδίππου, Χωράφι, 13-275
- 28.05.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-20242
- 28-05-2021, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΣΚΑΛΑ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 4-707
- 28-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 28-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 28.05.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΛΕΘΡΙΚΟ-3 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 28-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΡΩΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 31-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΡΩΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΡΩΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ(1)
- 31-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ-ΚΤΗΡΙΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-05-2021 -ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-10235
- 31-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8011
- 31-05-2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΥΛΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-7631
- 01.06.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΖΩΤΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-4779
- 02.06.2021-ΛΑΡΝΑΚΑ- ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΑρχείο Πλειστηριασμών ΛάρνακαςBack To Top