- 24.01.2022 - 2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΑΙ 1 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ
- 24-01-2022, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-3079
- 24-01-2022, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-39021
- 24.01.22 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΣΩΤΗΡΟΣ - 6 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
- 25-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΙΒΑΔΙΑ-ΣΩΤΗΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 25-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΕΥΚΑΡΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 25-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΙΒΑΔΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 25-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΙΒΑΔΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 25-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΩΤΗΡΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 25-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΛΙΒΑΔΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 25-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25.01.22 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ - ΧΩΡΑΦΙ
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΟΧΝΗ-HMITΕΛΕΣ ΚΤΙΡΙΟ-0-16016
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ(1)
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΜΙΔΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ(1)
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΡΟΥΛΛΟΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ(1)
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΡΟΥΛΛΟΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-ΚΤΙΡΙΟ
- 26-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΙΕΝΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 28-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-01-2022, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΛΕΘΡΙΚΟ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-9050, 0-9927
- 28-01-2022, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 34-946
- 31-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΚΑΛΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-3-1019
- 31-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΥΛΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-5157
- Μ.31-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-0-6364
- 31-01-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΖΩΤΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-7676
- 31-01-2022, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΙΒΙΣΙΛΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-5339
- 31-01-21ΕΚ 64, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΙΒΙΣΙΛΙ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-5339
- 02-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΜΙΔΕΙΑ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ-2-335 & 2-336
- 03-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΙΤΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 03-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΩΤΗΡΟΣ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
- 03-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 03-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΕΛΙΝΗ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 03-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΥΛΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 03-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 03-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 03-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΜΙΔΕΙΑ-ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 03-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 03-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΨΕΥΔΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 04-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-10025
- 04-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-5309
- 07-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 08-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΟΚΛΗΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ-0-11648
- 08-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΟΡΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ-0-7878
- 08-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΟΚΛΗΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8863
- 09-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 09-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΜΗΔΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 09-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΨΕΥΔΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- M.11-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-8-1299
- 11-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓ. ΑΝΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-4257
- 11-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΥΡΓΑ-ΧΩΡΑΦΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-9981
- 14-02-2022, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΜΙΣΘΩΣΗ, 0-6313
- 14.02.2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΜΗΔΕΙΑ-2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- M.15-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΜΗΔΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-3251
- 15-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΕΡΒΟΛΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 15-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 15-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 15-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 15-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 15-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΙΤΙ-ΤΟΠΟΣ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 15-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΜΗΔΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 15-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΕΡΒΟΛΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 15-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΩΤΗΡΟΣ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 17-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΙΤΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 17-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 17-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΟΧΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 17-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΜΙΔΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 17-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΙΒΑΔΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 17-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 17-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΨΕΥΔΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 21-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΛΕΘΡΙΚΟ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0-11846
- 21-02-2022, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΑΡΝΑΚΑ, ΟΡΜΙΔΕΙΑ, ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΑΥΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ, 0-5227
- 21-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΟΡΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-ΑΜΠΕΛΙ-0-7468
- 21-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΩΤΗΡΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-1-1504
- 21-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-28732
- 21.02.2022 - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ,ΛΑΡΝΑΚΑ
- 21.02.2022 - ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΜΑΖΩΤΟΣ,ΛΑΡΝΑΚΑ
- 22-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-02-2022. ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΣΩΤΗΡΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 2-797
- 22-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΙΕΝΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ (2)
- 22-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΙΕΝΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΡΟΥΛΛΟΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΕΙΒΑΔΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 23-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 23-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΩΤΗΡΟΣ-KATOIKIA-1-195
- 24-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΩΤΗΡΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 24-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΥΛΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 24-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 24-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΔΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 24-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΙΒΑΔΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΕΝΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 25-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΟΡΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΡΟΥΛΛΟΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- M.25-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΟΡΝΟΣ-OIKOΠΕΔΟ-0-9769
- 25-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-5477
- 25-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΙΒΑΔΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-10008
- 25-02-2022 - ΛΑΡΝΑΚΑ -ΟΔΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ- 0-5998
- 25-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ-ΑΛΑΜΙΝΟΣ-3 ΧΩΡΑΦΙΑ- 07889, 08078, 010039
- 28-02-2022, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 2-685
- 2022 02 28 ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-1819
- 28-02-2022, (ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ), ΛΑΡΝΑΚΑ, ΣΩΤΗΡΟΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 10-1302
- 28-02-22 ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 8.1121
- 28-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ-0-14297
- 28-02-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 01-03-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΔΡΟΜΟΛΟΞΙΑ-ΜΕΝΕΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 02-03-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 02-03-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 02-03-2022 ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ ΧΩΡΑΦΙ ΕΛΙΕΣ 0-18900
- 07.03.22 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΟΡΜΗΔΕΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 08-03-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-0-2438
- 10-03-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΡΩΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-16364
- 15-3-22 ΛΑΡΝΑΚΑ - ΣΩΤΗΡΟΣ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 0.4277
- 21-03-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-04-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ(2)
- 12-04-2022-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΧΩΡΑΦΙΑΑρχείο Πλειστηριασμών ΛάρνακαςBack To Top