- 23.07.2019 - Άγιος Θεόδωρος - Πάφος - Καταστήματα

- 23.07.2019- Πάφος- Γεροσκήπου-Κατοικία-Στρουμπί- Χωράφι

- 23.07.2019- Γεροσκήπου-Στρουμπί- Πάφος

- 24.07.2019 - ΠΑΦΟΣ - ΚΑΘΙΚΑΣ- ΧΩΡΑΦΙΑ -3 AKINHTA

- 24.07.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΨΑΘΙ-ΧΩΡΑΦΙ-9 ΑΚΙΝΗΤΑ

- 24.07.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-3310, 0-3312

- 24.07.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜATA-0-10866, 0-10877 - Copy

- 24.07.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΚΑΘΗΚΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ-4 AKINHTA - Copy

- 24.07.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΤΑΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-9021

- 24.07.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΑΝΑΡΙΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ-4-277docx

- 24.07.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-9002

- M 25.07.2019-ΠΑΦΟΣ-ΤΙΜΗ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

- 25.07.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ-ΧΩΡΑΦΙ

- 25.07.2019-ΠΑΦΟΣ-ΤΑΛΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

- 25.07.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

- 25 07 2019 - ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΧΩΡΑΦΙ

- 25.07.2019-ΠΑΦΟΣ-ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ-ΧΩΡΑΦΙ

- M 25.07.2019-ΠΑΦΟΣ-ΔΡΟΥΣΙΑ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ

- 25.07.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-7196

- 25.07.2019-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ-0-7526

- 25.07.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΠΩΜΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 25.07.2019-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ-0-33495

- 25.07.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

- 26-07-2019 - ΠΑΦΟΣ-ΕΜΠΑ-2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ-0-10768, 0-10771

- 26-07-2019 - ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-4 ΧΩΡΑΦΙΑ

- 26-07-2019 - ΠΑΦΟΣ-ΤΑΛΑ-ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-11326

- 26-07-2019 - ΠΑΦΟΣ-ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ-ΧΩΡΑΦΙ 0-5822

- 26-07-2019 - ΠΑΦΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΟΥ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-9884, 0-14030

- 29.07.2019 - Πάφος - Δρούσεια - Χωράφι

- 29.07.2019 - Πάφος - Μαραθούντα - Χωράφι

- 29.07.2019 - Πάφος - Φιλούσα - Τόπος

- 29.07.2019 - Πάφος - Λάσα - Χωράφι

- 29.07.2019 - Πάφος - Αγία Μαρινούδα - Χωράφι

- 29.07.2019 - Πάφος - Δρούσεια- Χωράφια

- 29.07.2019 - Πάφος - Μακούντα - Χωράφια

- 29.07.2019 - Πάφος - Αργάκα - Χωράφι2

- 29.07.2019 - Πάφος - Γεροσκήπου - Κλιμακοστάσιο

- 31.07.2019 - Πάφος - Πάνω Αρχιμανδρίτα - Χωράφι

- 31.07.2019 - Πάφος - Μεσόγη - Κατάστημα

- 31.07.2019 - Πάφος - Άρμου - Χωράφια

- 31.07.2019 - Πάφος - Μανδριά - Χωράφι

- 31.07.2019 - Πάφος - Πέγεια - Χωράφια

- 31.07.2019 - Πάφος - Άγιος Θεόδωρος - Γραφείο

- 01-08-2019-ΠΑΦΟΣ-ΜΕΣΟΓΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

- 01-08-2019-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 01-08-2019-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ(ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΤΙΡΙΟ)

- 01-08-2019-ΠΑΦΟΣ-ΣΤΕΝΗ-ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΣ-ΓΟΥΔΙ-ΧΡΥΣΟΧΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 01-08-2019-ΠΑΦΟΣ-ΘΕΛΕΤΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ

- 01-08-2019-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΝΤΑΛΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 07-08-2019-ΠΑΦΟΣ-ΣΙΜΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ

- 07-08-2019-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

- 07-08-2019-ΠΑΦΟΣ-ΣΙΜΟΥ.-ΧΩΡΑΦΙ

- 07-08-2019-ΠΑΦΟΣ-ΑΡΓΡΑΚΑ-ΜΑΚΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 07-08-2019-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΔΙΜΑΕΡΙΣΜΑΤΑ

- 09.08.2019 - Πάφος - Περιστερώνα - Τόποι

- 09.08.2019 - Πάφος - Νέο Χωριό - Χωράφι

- 09.08.2019 - Πάφος - Νέο Χωριό - Χωράφια

- 26.08.2019 ΠΑΦΟΣ-ΛΑΣΑ-ΧΩΡΑΦΙ - 0-2957

- 26.08.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΑΝΑΡΙΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ- 4-276

- 26.08.2019 ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-45642

- 26.08.2019 ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ- 0-46348

- 26.08.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΛΕΤΥΜΒΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ- 0-9858

- 26.08.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-3178

- 26.08.2019-ΓΟΥΔΙ-ΠΑΦΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-4623


Αρχείο Πλειστηριασμών ΠάφουBack To Top