- 24.01.22 - ΠΑΦΟΣ - ΧΛΩΡΑΚΑ - ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 25-01-2022, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΦΟΣ, ΔΡΟΥΣΕΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-10788
- 25-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΔΡΥΜΟΥ-ΤΟΠΟΣ-0-4010
- 25-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΟΝΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-5157
- 25-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ-ΧΩΡΑΦΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-2-100
- 25-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΧΛΩΡΑΚΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-7839
- 25-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΘΙΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-12173
- 26-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΣΤΕΝΗ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΘΙΚΑΣ-ΑΜΠΕΛΙ
- 26-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-2249
- 27-01-2022, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΦΟΣ, ΓΙΑΛΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-5127
- 27-01-2022, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΦΟΣ, ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 3-60
- 28-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΣΤΕΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΓΙΟΛΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-01-2022, ΠΑΦΟΣ, ΧΛΩΡΑΚΑ, ΔΙΩΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, 0-10624, 0-10625, 0-10631
- 28-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-4804
- 28-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-7927
- 28-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΜΩΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΦΥΤΗ-ΑΜΠΕΛΙ
- 28-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 28.01.2022-ΠΑΦΟΣ-ΔΡΟΥΣΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28.01.2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΜΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28.01.2022-ΠΑΦΟΣ-ΑΡΜΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28.01.2022-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 31-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 31-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΕΜΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-7390
- 31-01-2022-ΠΑΦΟΣ-ΧΟΛΕΤΡΙΑ-ΚΤΙΡΙΟ-0-4116
- 02.02.2022 - ΠΑΦΟΣ - ΣΙΜΟΥ - ΧΩΡΑΦΙ
- 02.02.2022 - ΠΑΦΟΣ - ΛΕΤΥΜΒΟΥ - ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΑΜΠΕΛΙ
- 02.02.2022 - ΠΑΦΟΣ - ΝΑΤΑ - ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ 3 ΕΛΙΕΣ
- 02.02.2022 - ΠΑΦΟΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ - ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ 26 ΕΛΙΕΣ
- 02.02.2022 - ΠΑΦΟΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ - ΧΩΡΑΦΙ
- 02.02.2022 - ΠΑΦΟΣ - ΝΑΤΑ - ΧΩΡΑΦΙ
- 02-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΨΑΘΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-1649
- 04-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΧΩΡΑΦΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-2-27 & 0-3165
- 04-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΝΑΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-5954
- 04-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΛΥΣΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-10850
- M.04-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ-0-10219
- 08-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-48165
- 08-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΣΙΜΟΥ-ΘΕΛΕΤΡΑ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-5810,0-4865,0-6546
- 10-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΜΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 11-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΣΤΡΟΥΜΠΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 11-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΠΕΡΙΒΟΛΙ
- 11-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΘΙΚΑΣ-ΣΑΛΑΜΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 11-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΜΑΝΔΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 11-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 11.02.2022-ΠΑΦΟΣ-ΧΛΩΡΑΚΑ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 11-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-10715
- M.11-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-0-4251
- M.15-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΤΑΛΑ-ΚATOIKIA-0-12706
- 16-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΓΙΟΛΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 17-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 21-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-11134
- 22-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΛΗΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΕΜΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΑΡΜΙΝΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 24-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΠΑΝΩ ΑΡΩΔΕΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 24-02-2021, (ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ), ΠΑΦΟΣ, ΠΟΛΕΜΙ, ΧΩΡΑΦΙ ΑΜΠΕΛΙ, 0-9826
- 24-02-2022, (ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ), ΠΑΦΟΣ, ΚΟΙΛΙΝΙΑ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-2898, 0-3062, 0-3063
- 24-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΧΛΩΡΑΚΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΑΜΠΕΛΙ
- 24-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΜΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΔΡΥΜΟΥ-ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 24-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΕΜΠΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 24-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ-ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 24-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΘΙΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΣΙΜΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΜΕΣΟΓΗ-ΤΟΠΟΣ
- 25-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΘΙΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΡΙΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ-12 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-5717
- 25-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & 1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ- 0-10036, 0-10037, 0-10040
- 28-02-2022 ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΦΟΣ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΧΩΡΑΦΙ ΛΑΚΚΟΣ ΜΠΑΝΑΝΙΕΣ 2-228
- 2022 02 28 ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΕΜΙ-ΧΩΡΑΦΙ- 0-6511
- 28-02-2022, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΦΟΣ, ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ, 0-4541
- 28-02-2022-ΠΑΦΟΣ-ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ-ΟΙΚΙΑ-0-12185
- 28.02.22 - ΠΑΦΟΣ - ΤΣΑΔΑ - ΧΩΡΑΦΙ
- 28.02.22 - ΠΑΦΟΣ - ΦΥΤΗ - ΧΩΡΑΦΙ
- 28-02-2022, (ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ), ΠΑΦΟΣ, ΤΣΑΔΑ, ΧΩΡΑΦΙ ΑΜΠΕΛΙ 0-12946, ΧΩΡΑΦΙ 0-12947
- 02-03-2022-ΠΑΦΟΣ-ΣΤΕΝΗ-ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΧΩΡΑΦΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 02-03-2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- 02-03-2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 02.03.22 - ΠΑΦΟΣ - ΓΙΟΛΟΥ - ΧΩΡΑΦΙ
- 07.03.22 - ΠΑΦΟΣ - ΝΑΤΑ - ΧΩΡΑΦΙ
- 09-03-2022, ΠΑΦΟΣ, ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-9244
- 09-03-2022, ΠΑΦΟΣ, ΤΑΛΑ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 0-10680
- 10-03-2022- Πάφος- Μανδρια- Κατοικία_0_3785
- 10-03-2022- Πάφος- Δήμος Πέγειας- Κατοικία_0_52919
- 10-03-2022-Πάφος-Δήμος Παφου - Άγιος Παύλος- Διαμέρισμα_0_45232
- 10.03.2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-0-4938
- 10.03.2022-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΚΤΙΡΙΟ- 0-8387
- 10-03-2022-ΠΑΦΟΣ-ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 30-03-2022-ΠΑΦΟΣ-ΚΟΥΚΛΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 27.12.2021-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΑρχείο Πλειστηριασμών Πάφου
Back To Top