- 29-01-2021-ΠΑΦΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΧΩΡΑΦΙ-0-10507
- 29-01-2021-ΠΑΦΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΧΩΡΑΦΙ-0-24035
- 29.01.2021-ΠΑΦΟΣ-ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-6546
- 29.01.2021-ΠΑΦΟΣ-ΜΑΝΔΡΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-3506
- 29-01-2021-ΠΑΦΟΣ-ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29.01.2021-ΠΑΦΟΣ-2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ.
- 29.01.2021-ΠΑΦΟΣ-2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 05-02-2021, ΠΑΦΟΣ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-8576
- 08.02.2021-ΠΑΦΟΣ-ΚΤΙΡΙΟ
- 08.02.2021-ΠΑΦΟΣ-ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 15-02-2021-ΠΑΦΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ-ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ
- 15.02.2021-ΠΑΦΟΣ-ΑΝΑΡΙΤΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 16.2.2021-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΕΜΙ-ΧΩΡΑΦΙ, 0-8730
- 16.2.2021-ΠΑΦΟΣ-ΤΑΛΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 0-10308
- 16.2.2021-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ, 0-7264 ΚΑΙ 0-45511
- 16.12.2020-ΠΑΦΟΣ-ΧΛΩΡΑΚΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 16.2.2021-ΠΑΦΟΣ-ΧΟΛΕΤΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ, 0-3372
- 17-02-2021,ΠΑΦΟΣ,ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ,ΧΩΡΑΦΙ,0-7605
- 17-02-2021, ΠΑΦΟΣ, ΝΑΤΑ, ΧΩΡΑΦΙ-ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ (ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ), 0-6166
- 17-02-2021, ΠΑΦΟΣ, ΠΕΓΕΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-37304
- 19-02-2021, ΠΑΦΟΣ, ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ-ΔΩΜΑΤΙΟ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ, 0-7320
- 19-02-2021-ΠΑΦΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-1-520
- 19-02-2021, ΠΑΦΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ, 0-30690
- 19-02-2021, ΠΑΦΟΣ, ΠΕΓΕΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-45935
- 25-02-2021, ΠΑΦΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ, 0-27569
- 25.02.2021 - ΠΑΦΟΣ - ΕΜΠΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 25.02.2021 ΠΑΦΟΣ-ΤΣΑΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-13853
- 25-02-2021-ΠΑΦΟΣ-ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-5360
- 25.02.2021 -ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ - ΠΑΦΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ- 0-1233
- 25-02-2021-ΠΑΦΟΣ-ΦΥΤΗ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-3251
- 25-02-2021-ΠΑΦΟΣ-AΓ ΘΕΟΔ-0-32946
- 25-02-2021-ΠΑΦΟΣ-ΤΑΛΑ-0-8537
- 25.02.2021 - ΕΜΠΑ- ΠΑΦΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-7701
- 25-02-2021-ANABAPΓΟΣ- ΠΑΦΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-2978
- 25-02-2021-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-0-49069
- 25-02-2021-ΑΜΑΡΓΕΤΗ - ΠΑΦΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-10243
- 26-02-2021, ΠΑΦΟΣ, ΚΑΘΙΚΑΣ, ΧΩΡΑΦΙ-ΑΜΠΕΛΙ, 0-10544
- 26-02-2021, ΠΑΦΟΣ, ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΠΙΣΙΝΑ, 0-46439
- 26-02-2021, ΠΑΦΟΣ, ΠΕΓΕΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ-ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ, 0-39736
- 26-02-2021, ΠΑΦΟΣ, ΠΕΓΕΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, ΦΥΤΕΙΕΣ, 0-47653
- 26.2.2021 (E-AUCTION)-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 26-02-2021-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΜΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 26-02-2021-ΠΑΦΟΣ-ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 26-02-2021, ΠΑΦΟΣ, ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ, 9 ΑΚΙΝΗΤΑ
- 26-02-2021-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ-ΤΣΑΔΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-02-2021-ΠΑΦΟΣ-ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 26-02-2021-ΠΑΦΟΣ-ΛΕΤΥΜΒΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 26-02-2021-ΠΑΦΟΣ-ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 01-03-2021, ΠΑΦΟΣ, ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-13730
- 01.03.2021 - ΠΑΦΟΣ - ΠΕΓΕΙΑΣ - ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ
- 01.03.2021 - ΠΑΦΟΣ - ΠΕΓΕΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 02-03-2021,ΠΑΦΟΣ, ΜΗΛΙΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-2915
- 02-03-2021, ΠΑΦΟΣ, ΑΜΑΡΓΕΤΗ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-12431
- 02-03-2021, ΠΑΦΟΣ, ΜΗΛΙΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-2353
- 02-03-2021, ΠΑΦΟΣ, ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 0-4834
- 02-03-2021, ΠΑΦΟΣ, ΚΟΝΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-5029
- 04.03.2021-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-43322
- 04-03-2021-ΠΑΦΟΣ-ΧΛΩΡΑΚΑ-ΓΗ-2-263
- 04-03-2021-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-7384
- 04-03-2021-ΠΑΦΟΣ - ΠΕΓΕΙΑ- ΓΗ -0-45513
- 04-03-2021-ΠΑΦΟΣ - ΑΝΑΡΙΤΑ - ΚΑΤOIKIA -2-75
- 04-03-2021-ΠΑΦΟΣ - ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ XΩΡΑΦΙ -0-1256
- 04-03-2021-ΠΑΦΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-0-13521
- 04.03.2021-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΣ -0-6674
- 04-03-2021-ΠΑΦΟΣ-ΜΑΚΟΥΝΤΑ- ΓΗ-0-3295
- 04-03-2021-ΠΑΦΟΣ - ΠΡΑΙΤΩΡΙ - ΧΩΡΑΦΙ -0-4396
- 04-03-2021-ΠΑΦΟΣ-ΔΡΟΥΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-11876
- 09-03-2021-ΠΑΦΟΣ-ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΔΩΜΑΤΙΟ,ΑΥΛΗ- 0-9240
- 09.03.2021 ΠΑΦΟΣ-ΣΤΕΝΗ-ΓΗ - 0-3701
- 09-03-2021-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΝΤΑΛΙΑ- ΓΗ- 0-6425
- 09.03.2021 ΠΑΦΟΣ-ΤΑΛΑ-KATOIK - 0-9510
- 09-03-2021-ΠΑΦΟΣ-ΚΟΙΛΗ- ΓΗ- 0-10725
- 09.03.2021 ΠΑΦΟΣ-ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔ ΓΗ - 0-3493
- 09.03.2021 ΠΑΦΟΣ-ΠΡΑΙΤΩΡΙ ΧΩΡΑΦΙ - 0-5758
- 12-03-2021-ΠΑΦΟΣ-ΔΗΜΟΣ-ΠΑΦΟΥ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 12-03-2021-ΠΑΦΟΣ -ΕΜΠΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 0-11405
- 12-03-2021 ΑΓ ΘΕΟΔ - ΠΑΦΟΣ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-29389
- 12-03-2021-ΠΑΦΟΣ - ΤΙΜΗ- ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0-7179
- 12-03-2021-ΠΑΦΟΣ ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-40374
- E-AUCTION12-03-2021-ΠΑΦΟΣ - ΠΡΑΣΤΙΟ - ΧΩΡΑΦΙ-0-2169
- 12-03-2021-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-46516
- 12-03-2021-ΠΑΦΟΣ ΠΕΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-48355
- 12-03-2021-ΠΑΦΟΣ - ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 0-12929
- 12-03-2021-ΠΑΦΟΣ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ- ΧΩΡΑΦΙ 0-11369
- 12-03-2021-ΠΑΦΟΣ ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΩΡΑΦΙ 0-7392
- 12-03-2021-ΠΑΦΟΣ AΓ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙA 0-10548Αρχείο Πλειστηριασμών Πάφου
Back To Top