- 22-10-2020-ΠΑΦΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΧΩΡΑΦΙ

- 29-10-2020-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

- 29-10-2020-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

- 29-10-2020-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΙ)

- 29-10-2020-ΠΑΦΟΣ-ΛΕΤΥΜΒΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 29-10-2020-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

- 29-10-2020-ΠΑΦΟΣ-ΑΡΜΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ

- 29-10-2020-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 29-10-2020-ΠΑΦΟΣ-ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 29-10-2020-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 29-10-2020-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

- 29-10-2020-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ

- 29-10-2020-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΕΜΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 02-11-2020, E-AUCTION, ΠΑΦΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-9884

- 02-11-2020, Ε-AUCTION, ΠΑΦΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-12772

- 02-11-2020, E-AUCTION, ΠΑΦΟΣ, ΨΑΘΙ, 9 ΧΩΡΑΦΙΑ

- 02.11.2020-Πάφος-Ίνεια-2 Χωράφια

- 03-11-2020,ΠΑΦΟΣ,ΔΡΥΜΟΥ,ΧΩΡΑΦΙ,0-4516

- 04-11-2020, E-AUCTION, ΠΑΦΟΣ, ΠΡΑΙΤΩΡΙ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-4819 0-4214

- 04-11-2020, ΠΑΦΟΣ, ΑΡΓΑΚΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-2926

- 04-11-2020, ΠΑΦΟΣ, ΑΝΑΡΙΤΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 3-112

- 04-11-2020, ΠΑΦΟΣ, ΠΟΛΕΜΙ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ, 0-8011


Αρχείο Πλειστηριασμών ΠάφουBack To Top