- 26-04-2019-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΦΚΑΛΛΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

- 02.05.2019- Πάφος-Γιαλιά-Χωράφι

- 02.05.2019 - ΠΑΦΟΣ - ΓΙΑΛΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ

- 02.05.2019 - Πάφος - Χλώρακα - Καταστήματα

- 02.05.2019-Άγιος Παύλος-Πάφος-Κατάστημα

- 02.05.2019-Άγιος Θεόδωρος-Πάφος- Καταστήματα

- 03.05.2019 - Πάφος - Άγιος Θεόδωρος - Οικόπεδο

- 03.05.2019 - Πάφος - Θελέτρα - Χωράφι

- 03.05.2019 - Πάφος - 'Εμπα - Χωράφι

- 03.05.2019 - Πάφος - Πέγεια - Χωράφι

- 03.05.2019 - Πάφος Άγιος Παύλος - Κατοικία Κατάστημα

- 03.05.2019 - Πάφος - Καλλέπεια - Χωράφια

- 03.05.2019 - Πάφος - Λυσός - Χωράφι

- 03.05.2019 - Πάφος - Άγιος Θεόδωρος - Οικόπεδο2

- 08.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ

- 08.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ -ΧΩΡΑΦΙ

- 08.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

- 08.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΓΟΥΔΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 08.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ

- 08.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

- 08.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΜΟΥΤΤΑΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

- 08.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΕΜΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 08.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΜΟΥΤΤΑΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

- 09.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

- 09.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ- ΚΤΙΡΙΟ

- 09.05.2019-ΠΑΦΟΣ-ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΤΙΡΙΟ

- 09.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΠΑΝΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ- ΧΩΡΑΦΙ

- 09.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

- 09.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΧΩΡΑΦΙ

- 09.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΜΕΣΑΝΑ- ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ

- 09.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

- 09.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ- ΧΩΡΑΦΙ

- 09.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-INEIA-ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ

- 09.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ

- 10.05.2019 - Πάφος - Τάλα - Χωράφι

- 10.05.2019 - Πάφος - Άγιος Θεόδωρος - Οικόπεδο

- 10.05.2019 - Πάφος - Άγιος Θεόδωρος - Κατοικία2

- 10.05.2019 - Πάφος - Γεροσκήπου - Χωράφι2

- 10.05.2019 - Πάφος - Γεροσκήπου - Χωράφι

- 10.05.2019 - Πάφος - Καλλέπεια - Χωράφι

- 10.05.2019 - Πάφος - Άγιος Θεόδωρος - Κατοικία

- 13.05.2019 - Έμπα - Πάφος - 4 Διώροφες Κατοικίες

- 14.05.2019-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

- 14.05.2019-ΠΑΦΟΣ-ΙΝΕΙΑ -ΧΩΡΑΦΙ

- 14.05.2019-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΨΑΛΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

- 14.05.2019-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

- 14.05.2019-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ θΕΟΔΩΡΟΣ -ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ_

- 14.05.2019-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ

- 14.05.2019-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ -ΧΩΡΑΦΙ

- 14.05.2019-ΠΑΦΟΣ-ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ -ΧΩΡΑΦΙ

- 14.05.2019 - ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

- 14.05.2019-ΠΑΦΟΣ-ΜΟΥΤΤΑΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

- 15-05-2019-ΠΑΦΟΣ-ΣΤΕΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ

- 15-05-2019-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΚΤΟΙΡΙΟ

- 15-05-2019-ΠΑΦΟΣ-ΑΡΓΑΚΑ-ΧΩΡΑΦΙ

- 15-05-2019-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ

- 15-05-2019-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΕΜΙ-ΧΩΡΑΦΙ

- 15-05-2019-ΠΑΦΟΣ-ΤΣΑΔΑ-ΧΩΡΑΦΙ

- 15-05-2019-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΧΩΡΑΦΙ

- 21-05-2019-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ (ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

- 22.05.2019-Έμπα-Πάφος-Ισόγεια κατοικία

- 22.5.2019- Ψάθι-Πάφος-Χωράφι

- 24-05-2019-ΠΑΦΟΣ-ΔΡΟΥΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ

- 29.05.2019-Στατός-Πάφος-Χωράφια

- 29.05.2019-Κάτω Ακουρδαλειά-Πάφος-Χωράφι

- 30.05.2019 - Πάφος - Χλώρακα - Διώροφο διαμέρισμα

- 04.06.2019 - Πάφος - Στρουμπί - Χωράφια

- 04.06.2019 - Πάφος - Γεροσκήπου - Ισόγεια Κατοικία

- 04.06.2019 - Πάφος - Τάλα - Οικόπεδο με κατοικία

- 18.06.2019-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΥΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ (ΜΕ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ)

- 18.06.2019-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΥΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ (ΜΕ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ)


Αρχείο Πλειστηριασμών ΠάφουBack To Top