Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


Χώρος Προσωρινής Φιλοξενίας "Πουρνάρα" στην Κοκκινοτριμιθιά - 03/09/2019 10:03:23 AM


Ανακοινώνεται ότι κατά τον Αύγουστο 2019 η Πολιτική Άμυνα φιλοξένησε, στον Χώρο Προσωρινής Φιλοξενίας «Πουρνάρα», στην Κοκκινοτριμιθιά, τους ακόλουθους αριθμούς άτυπων μεταναστών:


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΦΙΞΗΣ
ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΡΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΠΑΙΔΙΑ
1/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
10
10
0
0
1/8/2019
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ
1
1
0
0
1/8/2019
ΑΣΤ. ΠΑΦΟΥ
1
1
0
0
2/8/2018
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
15
15
0
0
5/8/2019
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ
1
0
0
1
5/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
8
8
0
0
5/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
18
12
3
3
6/8/2019
ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ
4
4
0
0
6/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
15
6
2
7
7/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
11
10
0
1
8/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
4
4
0
0
9/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2
1
1
0
11/8/2019
YAM
10
10
0
0
12/8/2019
YAM
12
9
3
0
12/8/2019
ΛΑΡΝΑΚΑ (Γρ. Ευημερίας)
1
0
0
1
13/8/2019
YAM
7
7
0
0
14/8/2019
YAM
5
4
1
0
16/8/2019
YAM
4
4
0
0
18/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2
2
0
0
20/8/2019
YAM
7
6
1
0
20/8/2019
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
33
17
6
10
20/8/2018
ΑΣΥΝΟΜΙΑ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ
1
0
0
1
21/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
5
3
2
0
23/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
2
2
0
0
25/8/2019
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΜΟΡΦΙΤΑΣ
5
5
0
0
26/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
8
7
1
0
27/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
7
4
3
0
28/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
4
4
0
0
29/8/2019
ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ
6
6
0
0
29/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
6
6
0
0
29/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
1
1
0
0
30/8/2019
ΥΑΜ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
9
9
0
0
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
225
178
23
24EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ