Πολιτική Άμυνα


Πραγματοποιήθηκε στις 23/03/2021 η διαδικτυακή παρουσίαση της έκδοσης SCIENCE OF DISASTER RISK MANAGEMENT του επιστημονικού Κέντρου της ΕΕ (DRMKC*). Η πλήρης έκδοση και μια διευθυντική περίληψη της έκδοσης διατίθενται δωρεάν για DOWNLOADING στον σύνδεσμο
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/knowledge/science-for-drm/science-for-disaster-risk-management-2020Ένας από τους συγγραφείς είναι Ανώτερος Λειτουργός της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου.
* Disaster Risk Management Knowledge CentreShare