Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

ΣΧΕΔΙΟ "ΤΡΙΠΟΣ"



Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών συμφορών και στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων και ενσωμάτωσης των αναγκών των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης καταστροφών, προχώρησε στην εκπόνηση του Σχεδίου με την ονομασία "ΤΡΙΠΟΣ".

Το Σχέδιο, μεταξύ άλλων, προνοεί την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου από τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, το οποίο θα χειρίζονται κατάλληλα εξουσιοδοτημένα άτομα και θα περιλαμβάνει πληροφορίες, που θα δίνονται σε εθελοντική βάση από άτομα με αναπηρία. Το κατάλληλα συμπληρωμένο μητρώο θα διευκολύνει τον εντοπισμό των ατόμων με αναπηρία και την παροχή κατάλληλης φροντίδας σε αυτά σε περιπτώσεις συμφορών ή άλλων έκτακτων καταστάσεων.

Το σχετικό έντυπο βρίσκεται πιο κάτω.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word Έντυπο Π.Α. 63.doc


EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

Paces

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ