Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


BeSafeNet Project - Διαδικτυακός Σχολικός Διαγωνισμός : Olympiad 2019 - 05/02/2019 12:37:33 PM


Η Πολιτική Άμυνα Κύπρου, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης οργανώνει στις 16 Απριλίου 2019, τον Ευρωπαϊκό Σχολικό Διαδικτυακό Διαγωνισμό Olympiad 2019, που απευθύνεται σε οργανωμένες ομάδες μαθητών, μέχρι 16 χρόνων, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους.

Μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του BeSafeNet http://www.besafenet.net, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους διάφορους φυσικούς και τεχνολογικούς κίνδυνους, αλλά και να διαγωνιστούν με πολλά άλλα ευρωπαϊκά σχολεία. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να απαντήσουν σε 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και να διεκδικήσουν ένα από τα πολλά βραβεία.

Περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω θέμα υπάρχουν στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση http://www.besafenet.net/en-gb/olympiad.EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

Paces

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ