Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Ανακοινώσεις


INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ - ΠΡΑΞΗ Αιγίς – Παρουσίαση 25/7/2019 - 05/08/2019 10:33:35 AM


Στις 25 Ιουλίου 2019 έγινε παρουσίαση των πεπραγμένων της πράξης Αιγίς, στην Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού. Η πράξη Αιγίς προνοεί για την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος διαχείρισης κρίσεων, στην Κύπρο και την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της πράξης, https://aegisproject.eu/

Η παρουσίαση έγινε σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμους) και κρατικές υπηρεσίες. Οι παρουσιάσεις αφορούσαν τα εξής θέματα

1. Παρουσίαση έργου Αιγίς, από τη Δρα Μάρλεν Βάσκες, ΤΕΠΑΚ

2. Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην διαχείριση κρίσεων, από το Δρα Νικόλα Πάρη, Πολιτική Άμυνα

3. Η εθνική αξιολόγηση κινδύνων της Κύπρου, από τον Δρα Νικόλα Κυριακίδη, του ΤΕΠΑΚ

4. Πορεία και παραδοτέα του Αιγίς, από τις Δρες Κατερίνα Δράκου και Μαρία Χριστοδούλου, ΤΕΠΑΚ

5. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου και γενική συζήτηση.


EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ