Κυπριακή Δημοκρατία
Πολιτική Άμυνα

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας είναι Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η λειτουργία της Δύναμης σήμερα διέπεται από τους περί Πολιτικής Άμυνας Νόμους του 1996 και 1998 και τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 έως 2012. Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό, εθελοντές και υπόχρεους αμυνίτες/αμυνίτριες. Την ευθύνη καθορισμού πολιτικής της Δύναμης και συντονισμού του έργου και των δραστηριοτήτων της έχει η Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας (ΓΕΔΠΑ), στην οποία υπάγονται οι πέντε (5) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου.

Ανακοινώσεις


- 16/04/2018 Συνάντηση του Διοικητή Πολιτικής Άμυνας με τον Επίτροπο (DG ECHO) κ. Χρήστο Στυλιανίδη στις Βρυξέλλες
 
- 30/03/2018 Άσκηση «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2018»
 
- 12/03/2018 Παρουσίαση του έργου ΠΑΙΩΝΑΣ στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος Interreg 2014-2020 – Ελλάδα – Κύπρος στις 9 Μαρτίου 2018 στη Ρόδο
 
- 09/03/2018 Μέτρα προστασίας του προσωπικού που εργάζεται στο ΧΠΦ «Πουρνάρα»
 
- 27/02/2018 Ο Τμηματάρχης κ. Μίμης Βασιλείου στην Πολιτική Άμυνα
 
- 21/02/2018 Συνάντηση Πολιτικής Άμυνας και Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στις 20/2/2018
 
- 12/12/2017 Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος PACES που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2017 στη Λευκωσία
 
- 04/12/2017 Άσκηση επί χάρτου μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “DECATASTROPHIZE”
 
- 15/11/2017 Ενεργοποίηση του Χώρου Προσωρινής Φιλοξενίας «Πουρνάρα»
 
- 08/11/2017 Ενεργοποίηση Ομάδας Διάσωσης Πάφου για την ανεύρεση ελλείποντος προσώπου στην Επαρχία Πάφου
 
EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

Exercise Unified Response

Paces

DECAT

PROMEDHE

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ