Κυπριακή Δημοκρατία
Πολιτική Άμυνα

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας είναι Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η λειτουργία της Δύναμης σήμερα διέπεται από τους περί Πολιτικής Άμυνας Νόμους του 1996 και 1998 και τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 έως 2012. Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό, εθελοντές και υπόχρεους αμυνίτες/αμυνίτριες. Την ευθύνη καθορισμού πολιτικής της Δύναμης και συντονισμού του έργου και των δραστηριοτήτων της έχει η Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας (ΓΕΔΠΑ), στην οποία υπάγονται οι πέντε (5) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου.

Ανακοινώσεις


- 22/09/2017 Δοκιμαστικές ηχήσεις σειρήνων στη Λευκωσία μεταξύ 25ης Σεπτεμβρίου-6ης Οκτωβρίου 2017
 
- 20/09/2017 Επαναλειτουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας Πουρνάρα, 9-18 Σεπτεμβρίου 2017
 
- 18/08/2017 Ετοιμότητα Ανταπόκρισης Κυπριακής Δημοκρατίας για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
 
- 30/07/2017 Ενεργοποίηση Πολιτικής Άμυνας στην πυρκαγιά Θελέτρας- Κάθηκα
 
- 29/07/2017 Ενεργοποίηση Πολιτικής Άμυνας για την άφιξη άτυπων μεταναστών στην περιοχή Λατσί της Πάφου, 24-28 Ιουλίου 2017
 
- 21/07/2017 Ενεργοποίηση Πολιτικής Άμυνας στην πυρκαγιά Οράς- Λάγιας-Βαβατσινιάς, 19-20 Ιουλίου 2017
 
- 17/07/2017 Επίσκεψη με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
- 17/07/2017 Τριμηνιαία Εφημερίδα Πολιτικής Άμυνας (Απρίλιος-Ιούνιος 2017)
 
- 12/07/2017 Ενεργοποίηση Πολιτικής Άμυνας για την άφιξη άτυπων μεταναστών στην περιοχή Πωμού της Πάφου
 
- 26/06/2017 Άσκηση PACES 21-23 Ιουνίου 2017 στη Λεμεσό
 
EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

Exercise Unified Response

Paces

DECAT

PROMEDHE

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ