Κυπριακή Δημοκρατία
Πολιτική Άμυνα

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας είναι Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η λειτουργία της Δύναμης σήμερα διέπεται από τους περί Πολιτικής Άμυνας Νόμους του 1996 και 1998 και τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 έως 2012. Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό, εθελοντές και υπόχρεους αμυνίτες/αμυνίτριες. Την ευθύνη καθορισμού πολιτικής της Δύναμης και συντονισμού του έργου και των δραστηριοτήτων της έχει η Γενική Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας (ΓΕΔΠΑ), στην οποία υπάγονται οι πέντε (5) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου.

Ανακοινώσεις


- 15/11/2017 Ενεργοποίηση του Χώρου Προσωρινής Φιλοξενίας «Πουρνάρα»
 
- 08/11/2017 Ενεργοποίηση Ομάδας Διάσωσης Πάφου για την ανεύρεση ελλείποντος προσώπου στην Επαρχία Πάφου
 
- 08/11/2017 Συνάντηση του Διοικητή κ. Ανδρέα Φραντζή με την κα Κουδουνά, Επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Κύπρο
 
- 08/11/2017 Ενεργοποίηση του Χώρου Προσωρινής Φιλοξενίας «Πουρνάρα»
 
- 02/11/2017 Επίσκεψη του Νορβηγικού Ερυθρού Σταυρού στα Γραφεία της Πολιτικής Άμυνας
 
- 19/10/2017 Δοκιμαστικές ηχήσεις σειρήνων στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου μεταξύ 25ης Οκτωβρίου - 3ης Νοεμβρίου 2017
 
- 18/10/2017 Επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Χρήστου Στυλιανίδη στα γραφεία της Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας
 
- 13/10/2017 Δοκιμαστικές ηχήσεις σειρήνων στη Λεμεσό μεταξύ 17ης - 20ης Οκτωβρίου 2017
 
- 09/10/2017 Εγγραφή και κατάταξη για υπηρεσία στη Δύναμη που αφορά όλες τις πολίτιδες της Δημοκρατίας που γεννήθηκαν το 1995
 
- 04/10/2017 Τριμηνιαία Εφημερίδα Πολιτικής Άμυνας (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2017)
 
EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

Exercise Unified Response

Paces

DECAT

PROMEDHE

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ