Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Διοικητής

Ο τέως Διοικητής της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, κ. Ανδρέας Φραντζής,
αποχώρησε με πρόωρη αφυπηρετική άδεια στις 5 Δεκεμβρίου 2019.
Καθήκοντα Αναπληρωτή Διοικητή θα εκτελούν οι ακόλουθοι
Ανώτεροι Λειτουργοί:

1. Κυριάκος Χατζηγεωργίου: Από 20 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι 19 Μαρτίου 2020.

2. Νικόλας Πάρης: Από 20 Μαρτίου 2020 μέχρι 19 Ιουνίου 2020.


EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

Paces

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ