Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Μέριμνας


Το Τμήμα Μέριμνας μεριμνά για την εξασφάλιση τροφής, στέγης, ένδυσης, υπόδησης και υγειονομικής περίθαλψης προς τους πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές ή ανθρωπογενείς συμφορές ή σε άτομα τα οποία χρήζουν προστασίας.
No documents foundEUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

Exercise Unified Response

Paces

DECAT

PROMEDHE

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ