Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Διάσωσης


Τα μέλη της ομάδας διάσωσης παρακολουθούν συστηματική εκπαίδευση σε εβδομαδιαία βάση σε θέματα έρευνας και διάσωσης μετά από σεισμό, πυρόσβεσης, άντλησης νερών, έρευνας για εντοπισμό ελλειπόντων προσώπων, εκκένωσης πληθυσμού κ.α. Οι ομάδες διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και εξάρτυση για επιτέλεση της αποστολής τους. Μέχρι σήμερα έχουν ανταποκριθεί σε εκατοντάδες περιστατικά για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ή αντιμετώπιση συμφορών.


Ομάδα Medevac

Αποστολή της Ομάδας Medevac είναι η συμμετοχή σε επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης υπό το συντονισμό του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η ομάδα στελεχώνεται από γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι είναι εθελοντές διασώστες και έχουν τύχει ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα διακομιδής ασθενών ή τραυματιών με εναέρια ή/και πλωτά μέσα.


Ομάδα ανιχνευτικών σκύλων

Η Πολιτική Άμυνα διατηρεί ομάδα ανιχνευτικών σκύλων (5 σκύλοι), οι οποίοι εκπαιδεύονται από εθελοντές εκπαιδευτές/χειριστές σκύλων στην ανεύρεση ατόμων κάτω από ερείπια και στον εντοπισμό ελλειπόντων προσώπων. Η ομάδα αυτή ενισχύει τις ομάδες διάσωσης σε πραγματικά περιστατικά και λαμβάνει μέρος σε εκπαιδεύσεις και ασκήσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
No documents foundEUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ