Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Γενικά

Οι εθελοντές είναι άτομα της ΚΔ τα οποία, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος, εγγράφονται, κατατάσσονται και υπηρετούν εθελοντικά σε ένα από τα Τμήματα της Δύναμης (Διάσωσης, Μέριμνας, Α΄ Βοηθειών, Συνοικιοφυλακής, Επικοινωνιών). Σήμερα υπηρετούν στη Δύναμη πέραν των 400 εθελοντών. Οι εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Δύναμη με αφοσίωση, υπέρμετρο ζήλο, κοινωνική συνείδηση και κοινωνική ευαισθησία. Η Πολιτική Άμυνα ενθαρρύνει και ενισχύει κάθε ειλικρινή εθελοντική δράση. Οι εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας παρακολουθούν συστηματική εκπαίδευση, προμηθεύονται με τον κατάλληλο εξοπλισμό και εξάρτυση και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται και να τηρούν τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς.

EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ