Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Γενικά

Όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ηλικίας άνω των δεκαέξι ετών υπόκεινται στην υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύναμη. Οι υπόχρεοι/ες αμυνίτες/τριες, των οποίων ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στη Δύναμη δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια, εκπαιδεύονται σε θέματα Μέριμνας, Α΄ Βοηθειών, Συνοικιοφυλακής και Επικοινωνιών.EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Facebook

ΑΙΓΙΣ

NRA 2018 - CY

NRA2016-CY-CLIMATE CHANGE ET AL

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

PEER REVIEW 2018-CY

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

Exercise Unified Response

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ