Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Γενικά

Όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ηλικίας άνω των δεκαέξι ετών υπόκεινται στην υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύναμη. Οι υπόχρεοι/ες αμυνίτες/τριες, των οποίων ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στη Δύναμη δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια, εκπαιδεύονται σε θέματα Μέριμνας, Α΄ Βοηθειών, Συνοικιοφυλακής και Επικοινωνιών.EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

Exercise Unified Response

Paces

DECAT

PROMEDHE

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ