Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολιτική Άμυνα

Μέτρα Αυτοπροστασίας

Περισσότερες πληροφορίες για τις διάφορες καταστροφές μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα http://www.besafenet.net/el-gr η οποία υποστηρίζεται από την Ευρω-Μεσογειακή Ανοικτή Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών.

Σχετικά Αρχεία:

Μέτρα αυτοπροστασιας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1627,99Kb)
Μέτρα αυτοπροστασίας από χημική, βιολογική ή πυρηνική επίθεση.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1169,43Kb)
Μέτρα αυτοπροστασίας και ασφάλειας από βομβαρδισμό και εχθροπραξίες.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 3272,99Kb)
Μέτρα αυτοπροστασίας και ασφάλειας από το σεισμό.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1372,01Kb)
Μέτρα προστασίας των μαθητών από διάφορους κινδύνους και συμφορές.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1138,64Kb)
Μνημόνιο Ενεργειών Πολιτικής Άμυνας και Πολιτών.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1217,11Kb)
Προστατευτείτε από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 268,08Kb)
Προστατευτείτε από το σεισμό.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 366,86Kb)
Συναγερμός.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1559,5Kb)
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 2342,01Kb)


EUROPEAN COMMISSION

112

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

Exercise Unified Response

Paces

DECAT

PROMEDHE

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN MAJOR HAZARDS AGREEMENT

INTERNATIONAL CIVIL DEFENCE ORGANIZATION

BE SAFE NET

QUEST CITY

European Technical Assistance Cooperation

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ