Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

GEN - ΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΘΛΗΤΕΣ/ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΙΕΡΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Κατά κανόνα, η ανώτατη περίοδος παραμονής υπηκόου τρίτης χώρας για σκοπούς απασχόλησης είναι τα τέσσερα (4) χρόνια, εκτός από τις περιπτώσεις που ακολουθούν:

 • Εργάτες γεωργίας και κτηνοτροφίας: η μέγιστη διάρκεια έχει καθοριστεί στα έξι (6) χρόνια.
 • Αθλητές και προπονητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων: δεν υπάρχει μέγιστη διάρκεια διαμονής.
 • Εκπαιδευόμενουι λογιστές: η μέγιστη διάρκεια έχει καθοριστεί στα τρία (3) χρόνια.


ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • Αλλοδαπός που δεν είναι απαγορευμένος μετανάστης και δεν συμπλήρωσε τη μέγιστη διαμονή κατά την προηγούμενη διαμονή του στην Κύπρο, μπορεί να επανέλθει με τη σύνηθη διαδικασία.
 • Αλλοδαπός που για οποιοδήποτε λόγο αναχώρησε από την Κύπρο ενώ είχε συμβόλαιο σε ισχύ, μπορεί να επανέλθει και να απασχοληθεί από άλλο εργοδότη μετά από τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο όμως της μέγιστης περιόδου διαμονής, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά μαζί με την περίοδο απασχόλησης στον πρώτο εργοδότη. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η συγκατάθεση του προηγούμενου εργοδότη για αλλαγή εργασίας.
 • Σε περίπτωση που αλλοδαπός κατά την προηγούμενη διαμονή του απασχολείτο ως καλλιτέχνης σε νυχτερινό κέντρο και επιθυμεί με την επάνοδό του να απασχοληθεί σε μπυραρία, καμπαρέ μουσικοχορευτικό κέντρο, εστιατόριο, ξενοδοχείο κλπ, μπορεί επανέλθει μόνο μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την αναχώρησή του.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:


Hide details for Απασχολούμενοι σε θέματα γεωτρήσεων (ΑΟΖ)Απασχολούμενοι σε θέματα γεωτρήσεων (ΑΟΖ)
Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που θα παραμείνουν / απασχοληθούν στην Δημοκρατία για περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησης MGEN2 (βρείτε την στο αρχείο .RAR που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας) συνοδευόμενη από τα πιο κάτω έγγραφα:
 1. Αντίγραφο διαβατηρίου αλλοδαπού με ισχύ πέραν των 2 χρόνων.
 2. Ιατρικές αναλύσεις για Aids , Σύφιλη, Ηπατίτιδα Β,Γ, Φυματίωση
 3. Ομαδική τραπεζική εγγύηση €8.000 με ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων. Η τραπεζική εγγύηση μπορεί να είναι και ατομική για κάθε πρόσωπο
 4. Ομαδική ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Σχέδιο Α) καθώς και ασφάλεια ευθύνης εργοδότη
 5. Πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα
 6. Αντίγραφο συμβολαίων ανάμεσα σε έκαστο πρόσωπο και την εταιρεία εξωτερικού.
 7. Συγκατάθεση του Τμήματος Εργασίας
 8. Εξουσιοδότηση για πληρωμή με έμβασμα (Fimas)

Τονίζεται πως σε αυτή την περίπτωση θα εκδίδεται άδεια εισόδου Μ70 και με την έλευση των ατόμων αυτών στην Δημοκρατία, θα εκδίδεται η άδεια διαμονής και απασχόλησης, αφού ληφθούν τα βιομετρικά στοιχεία των ατόμων.


Show details for Αθλητές/Προπονητές Ατομικών και Ομαδικών ΑθλημάτωνΑθλητές/Προπονητές Ατομικών και Ομαδικών Αθλημάτων

Show details for Χοιροτροφία, Αγελαδοτροφία, ΑιγοπροβατοτροφίαΧοιροτροφία, Αγελαδοτροφία, Αιγοπροβατοτροφία

Show details for Χειρισμός ΤροφίμωνΧειρισμός Τροφίμων

Show details for Εκπαιδευόμενοι ΛογιστέςΕκπαιδευόμενοι Λογιστές

Show details for ΙερείςΙερείς

Show details for Απασχόληση σε ΜπυραρίεςΑπασχόληση σε Μπυραρίες

Show details for ΚαλλιτέχνεςΚαλλιτέχνες


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word 1. ΑΙΤΗΣΗ MGEN2.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ για απασχόληση αλλοδαπών.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ FIMAS.pdfocx ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ .docxOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΕΡΕΑΣ.DOCXOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΖ. ΣΕ ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ, ΕΚΠ. ΛΟΓΙΣΤΕΣ.DOCXOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ.DOCXOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ.DOCX
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΕΛΗ_ FEES GEN.xls


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus