Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

GEN - ΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΘΛΗΤΕΣ/ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΙΕΡΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Κατά κανόνα, η ανώτατη περίοδος παραμονής υπηκόου τρίτης χώρας για σκοπούς απασχόλησης είναι τα τέσσερα (4) χρόνια, εκτός από τις περιπτώσεις που ακολουθούν:

  • Εργάτες γεωργίας και κτηνοτροφίας: η μέγιστη διάρκεια έχει καθοριστεί στα έξι (6) χρόνια.
  • Αθλητές και προπονητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων: δεν υπάρχει μέγιστη διάρκεια διαμονής.
  • Εκπαιδευόμενουι λογιστές: η μέγιστη διάρκεια έχει καθοριστεί στα τρία (3) χρόνια.


ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  • Αλλοδαπός που δεν είναι απαγορευμένος μετανάστης και δεν συμπλήρωσε τη μέγιστη διαμονή κατά την προηγούμενη διαμονή του στην Κύπρο, μπορεί να επανέλθει με τη σύνηθη διαδικασία.
  • Αλλοδαπός που για οποιοδήποτε λόγο αναχώρησε από την Κύπρο ενώ είχε συμβόλαιο σε ισχύ, μπορεί να επανέλθει και να απασχοληθεί από άλλο εργοδότη μετά από τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο όμως της μέγιστης περιόδου διαμονής, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά μαζί με την περίοδο απασχόλησης στον πρώτο εργοδότη. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η συγκατάθεση του προηγούμενου εργοδότη για αλλαγή εργασίας.
  • Σε περίπτωση που αλλοδαπός κατά την προηγούμενη διαμονή του απασχολείτο ως καλλιτέχνης σε νυχτερινό κέντρο και επιθυμεί με την επάνοδό του να απασχοληθεί σε μπυραρία, καμπαρέ μουσικοχορευτικό κέντρο, εστιατόριο, ξενοδοχείο κλπ, μπορεί επανέλθει μόνο μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την αναχώρησή του.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:


Show details for Απασχολούμενοι σε θέματα γεωτρήσεων (ΑΟΖ)Απασχολούμενοι σε θέματα γεωτρήσεων (ΑΟΖ)

Hide details for Αθλητές/Προπονητές Ατομικών και Ομαδικών ΑθλημάτωνΑθλητές/Προπονητές Ατομικών και Ομαδικών Αθλημάτων
Η αρχική είσοδος γίνεται με τουριστική θεώρηση, δηλαδή δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης για άδεια εισόδου.

Για την έκδοση της άδειας διαμονής και εργασίας απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου απασχόλησης, το οποίο πρέπει να είναι σφραγισμένο από την αρμόδια Ομοσπονδία.

Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής και όχι Μ66 λόγω της πρόσφατης τροποποίησης της νομοθεσίας (βλ Ν.129(Ι)/2014).

Τα μέλη οικογένειας (σύζυγοι και ανήλικα τέκνα) μπορούν να εξασφαλίζουν άδειες διαμονής επισκέπτη, ως εξαρτώμενα πρόσωπα. Εάν ο/η σύζυγος επιθυμεί να εργαστεί, μπορεί να το πράξει νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει σφραγισμένο συμβόλαιο από το Τμήμα Εργασίας.


Show details for Χοιροτροφία, Αγελαδοτροφία, ΑιγοπροβατοτροφίαΧοιροτροφία, Αγελαδοτροφία, Αιγοπροβατοτροφία

Show details for Χειρισμός ΤροφίμωνΧειρισμός Τροφίμων

Show details for Εκπαιδευόμενοι ΛογιστέςΕκπαιδευόμενοι Λογιστές

Show details for ΙερείςΙερείς

Show details for Απασχόληση σε ΜπυραρίεςΑπασχόληση σε Μπυραρίες

Show details for ΚαλλιτέχνεςΚαλλιτέχνες


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word 1. ΑΙΤΗΣΗ MGEN2.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ για απασχόληση αλλοδαπών.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ FIMAS.pdfocx ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ .docxOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΕΡΕΑΣ.DOCXOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΖ. ΣΕ ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ, ΕΚΠ. ΛΟΓΙΣΤΕΣ.DOCXOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ.DOCXOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ.DOCX
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΕΛΗ_ FEES GEN.xls


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus