Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

GEN - ΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΘΛΗΤΕΣ/ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΙΕΡΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Κατά κανόνα, η ανώτατη περίοδος παραμονής υπηκόου τρίτης χώρας για σκοπούς απασχόλησης είναι τα τέσσερα (4) χρόνια, εκτός από τις περιπτώσεις που ακολουθούν:

 • Εργάτες γεωργίας και κτηνοτροφίας: η μέγιστη διάρκεια έχει καθοριστεί στα έξι (6) χρόνια.
 • Αθλητές και προπονητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων: δεν υπάρχει μέγιστη διάρκεια διαμονής.
 • Εκπαιδευόμενουι λογιστές: η μέγιστη διάρκεια έχει καθοριστεί στα τρία (3) χρόνια.


ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • Αλλοδαπός που δεν είναι απαγορευμένος μετανάστης και δεν συμπλήρωσε τη μέγιστη διαμονή κατά την προηγούμενη διαμονή του στην Κύπρο, μπορεί να επανέλθει με τη σύνηθη διαδικασία.
 • Αλλοδαπός που για οποιοδήποτε λόγο αναχώρησε από την Κύπρο ενώ είχε συμβόλαιο σε ισχύ, μπορεί να επανέλθει και να απασχοληθεί από άλλο εργοδότη μετά από τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο όμως της μέγιστης περιόδου διαμονής, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά μαζί με την περίοδο απασχόλησης στον πρώτο εργοδότη. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η συγκατάθεση του προηγούμενου εργοδότη για αλλαγή εργασίας.
 • Σε περίπτωση που αλλοδαπός κατά την προηγούμενη διαμονή του απασχολείτο ως καλλιτέχνης σε νυχτερινό κέντρο και επιθυμεί με την επάνοδό του να απασχοληθεί σε μπυραρία, καμπαρέ μουσικοχορευτικό κέντρο, εστιατόριο, ξενοδοχείο κλπ, μπορεί επανέλθει μόνο μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την αναχώρησή του.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:


Show details for Απασχολούμενοι σε θέματα γεωτρήσεων (ΑΟΖ)Απασχολούμενοι σε θέματα γεωτρήσεων (ΑΟΖ)

Show details for Αθλητές/Προπονητές Ατομικών και Ομαδικών ΑθλημάτωνΑθλητές/Προπονητές Ατομικών και Ομαδικών Αθλημάτων

Show details for Χοιροτροφία, Αγελαδοτροφία, ΑιγοπροβατοτροφίαΧοιροτροφία, Αγελαδοτροφία, Αιγοπροβατοτροφία

Show details for Χειρισμός ΤροφίμωνΧειρισμός Τροφίμων

Show details for Εκπαιδευόμενοι ΛογιστέςΕκπαιδευόμενοι Λογιστές

Show details for ΙερείςΙερείς

Show details for Απασχόληση σε ΜπυραρίεςΑπασχόληση σε Μπυραρίες

Hide details for ΚαλλιτέχνεςΚαλλιτέχνες
Οι εγκρίσεις για απασχόληση καλλιτεχνών που είναι τρίτοι υπήκοοι χορηγούνται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής.

Η διαδικασία παραχώρησης άδειας εισόδου / διαμονής για σκοπούς απασχόλησης σε πνευματικούς δημιουργούς καιι ερμηνευτές, ως άτομα ή ομάδες και στο υποστηρικτικό προσωπικό, εξαρτάται από το χρονικό διάστημα και το σκοπό της παραμονής τους στη Δημοκρατία:

Πνευματικοί Δημιουργοί, Ερμηνευτές και Ομάδες Πνευματικών Δημιουργών και Ερμηνευτών:
 • Στις περιπτώσεις η παραμονή και απασχόληση θα είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ 15 μέρες και εν πάση περιπτώσει μέχρι τρεις μήνες) για σκοπούς περιορισμένου αριθμού παραστάσεων ή εκδηλώσεων, δεν απαιτείται προηγουμένως έγκριση από το Τμήμα Εργασίας.
 • Στις περιπτώσεις η παραμονή και απασχόληση θα είναι για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, τότε απαιτείται προηγουμένως έγκριση από το Τμήμα Εργασίας και ακολουθούνται όλες οι ισχύουσες διαδικασίες.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι:
  • Κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και έχουν προηγούμενη πείρα στον τομέα τους τουλάχιστον δύο ετών, ή
  • Είναι επαγγελματίες και είχαν τη δυνατότητα να αυτοσυντηρούνται από τα εισοδήματά τους ως πνευματικοί δημιουργοί, ερμηνευτές για τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, ή
  • Είναι καθιερωμένοι στη χώρα τους ή διεθνώς ως άτομα ή ως ενιαία ομάδα αντίστοιχα.
  • Στην περίπτωση ομάδας Πνευματικών Δημιουργών ή Ερμηνευτών, η πλειοψηφία των μελών της ομάδας συμμετείχε σ’ αυτήν για τα δύο τουλάχιστον τελευταία χρόνια (απόδειξη της ενιαίας δομής της ομάδας). Η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα για όλα τα μέλη της ομάδας. Νοείται ότι έκαστο μέλος της ομάδας θα πρέπει να πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις.

Υποστηρικτικό Προσωπικό:
 • Στο υποστηρικτικό προσωπικό θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα για σκοπούς συγκεκριμένων παραστάσεων ή εκδηλώσεων. Στα άτομα αυτά θα χορηγείται άδεια εισόδου από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται προηγουμένως έγκριση από το Τμήμα Εργασίας.
 • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τις αιτήσεις των Πνευματικών Δημιουργών ή των Ερμηνευτών ή των ομάδων Πνευματικών Δημιουργών ή Ερμηνευτών που συνοδεύουν.
 • Άδειες για υποστηριχτικό προσωπικό θα παραχωρούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου οι πνευματικοί δημιουργοί/ερμηνευτές ή ομάδες πνευματικών δημιουργών/ερμηνευτών, θα παραμείνουν στη Δημοκρατία για περιορισμένο χρονικό διάστημα για συγκεκριμένες παραστάσεις.

Απασχόληση σε νυχτερινά κέντρα:

Επιτρέπεται η απασχόληση τρίτων υπηκόων μόνο ως μέλη ομάδας ερμηνευτών.
 • Η πλειοψηφία των μελών της ομάδας θα πρέπει να συμμετείχε σε αυτή για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών.
 • Απαγορεύεται η αλλαγή εργοδότη στον τομέα πριν τους πρώτους 6 μήνες, εκτός σε περιπτώσεις εργατικών διαφορών.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word 1. ΑΙΤΗΣΗ MGEN2.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ για απασχόληση αλλοδαπών.doc
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ FIMAS.pdfocx ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ .docxOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΕΡΕΑΣ.DOCXOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΡΓΑΖ. ΣΕ ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ, ΕΚΠ. ΛΟΓΙΣΤΕΣ.DOCXOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ.DOCXOCX ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ.DOCX
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΕΛΗ_ FEES GEN.xls


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus