Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Τροποποίηση Διαδικασίας Σφραγίσματος Συμβολαίου Απασχόλησης στον τομέα της Γεωργοκτηνοτροφίας με Υπογραφή Συμβολαίου από Αλλοδαπό πριν την άφιξη του στην Κύπρο

Ανακοινώσεις


Τροποποίηση Διαδικασίας Σφραγίσματος Συμβολαίου Απασχόλησης στον τομέα της Γεωργοκτηνοτροφίας με Υπογραφή Συμβολαίου από Αλλοδαπό πριν την άφιξη του στην Κύπρο

24/08/2018

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους πως έχει τροποποιηθεί η διαδικασία σφραγίσματος συμβολαίου απασχόλησης στον τομέα της Γεωργοκτηνοτροφίας με υπογραφή του συμβολαίου από τον αλλοδαπό πριν την άφιξή του στην Κύπρο. Το σφράγισμα των συμβολαίων θα γίνεται από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας μόνο όταν το συμβόλαιο είναι υπογραμμένο και από τα δύο μέρη, δηλαδή τον εργοδότη και τον αλλοδαπό. Η υπογραφή του αλλοδαπού πρέπει να είναι πιστοποιημένη από πιστοποιών υπάλληλο της χώρας του. Από την πιο πάνω τροποποίηση της διαδικασίας εξαιρούνται οι εποχιακοί εργάτες στο τομέα της Γεωργίας.

Για σκοπούς διευκόλυνσης έχουν γίνει οι ανάλογες αλλαγές στη σχετική Κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων. Η αναθεωρημένη κατάσταση είναι αναρτημένη τόσο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης όσο και του Τμήματος Εργασίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, δεν θα γίνονται πλέον δεκτές αιτήσεις για απασχόληση αλλοδαπών στον τομέα της Γεωργοκτηνοτροφίας εάν το συμβόλαιο που προσκομίζεται δεν είναι υπογεγραμμένο και από τα δύο μέρη.CyprusFlighPass

Διευθέτηση Ραντεβού

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement