Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Μισθός Οικιακών Εργαζομένων

Ανακοινώσεις


Μισθός Οικιακών Εργαζομένων

28/07/2015

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης επισημαίνει ότι, αναφορικά με τους υπηκόους των Φιλιππινών, όπως επίσης και κάθε άλλου υπηκόου που εργάζεται ως οικιακός εργαζόμενος , δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στον ελάχιστο μισθό των οικιακών εργαζομένων. Ο ελάχιστος μεικτός μισθός παραμένει στα €460 και ο ελάχιστος καθαρός στα €309.CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου