Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ της ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΠΜ 3/2015/ΑΔ)

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ της ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΠΜ 3/2015/ΑΔ)

19/11/2015

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ), Υπουργείο Εσωτερικών ζητά προσφορές για την εκμετάλλευση της καφετερίας του Τμήματος στη Λευκωσία, για περίοδο δυο χρόνων, με δικαίωμα παράτασης για ακόμα δύο (2) περιόδους του ενός (1) έτους η καθεμιά.

2. Οι προσφορές, οι οποίες θα απευθύνονται στον Αναπληρωτή Διευθυντή ΤΑΠΜ πρέπει να υποβληθούν, με βάση τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού, σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται «Προσφορά για την εκμετάλλευση της καφετερίας του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης», όχι αργότερα από τις 9:00 π.μ. της Παρασκευής 11/12/2015 στην ακόλουθη διεύθυνση: Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (Κιβώτιο Προσφορών), Χείλωνος 1457 Λευκωσία.

3. Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφορών μπορούν να ληφθούν από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (κα Έλενα Πιερή, κος Χρίστος Χ’’ Παύλου), Λευκωσία, τηλ. 22804514/22804480.
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑCyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου