Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Έναρξη έκδοσης δελτίων ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία

Ανακοινώσεις


Έναρξη έκδοσης δελτίων ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία

19/02/2015

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 24/2/2015, θα αρχίσει η έκδοση δελτίων ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία για τους Κύπριους πολίτες, βάσει σχετικής τροποποίησης του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αύριο Παρασκευή 20/2/2015.

Τα δελτία ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία δεν θα εκτυπώνονται πλέον αυθημερόν στα σημεία υποβολής αιτήσεων, αλλά θα παραλαμβάνονται από εκεί σε πέντε, περίπου, εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τονίζεται ότι για τους πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας που είναι σε ισχύ, δεν δημιουργείται υποχρέωση να προχωρήσουν σε αντικατάστασή τους.CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου