Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση για τις νέες διαδικασίες για τις κατηγορίες των υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς προσωρινής απασχόλησης και που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς επίσκεψης.

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για τις νέες διαδικασίες για τις κατηγορίες των υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς προσωρινής απασχόλησης και που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς επίσκεψης.

26/09/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 29.9.2014, τίθεται σε ισχύ το άρθρο 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ.105) Νόμου και το άρθρο 4 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2014 [Ν129(Ι)/2014, Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι) Αρ. 4456], για τις εξής κατηγορίες υπήκοων τρίτων χωρών:

α) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς προσωρινής απασχόλησης, και
β) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς επίσκεψης.

[Κ.Δ.Π. 428/2014, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4820, 12.9.2014, Αριθμός 428].

Ενόψει της εφαρμογής των πιο πάνω, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση της διαδικασίας που ακολουθείται για την έκδοση αδειών διαμονής για τις πιο πάνω κατηγορίες (βλ.σχετική αναλυτική Ανακοινωση στο τέλος της σελίδας).


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ DW_ GEN_ NSP_ VIS_ CY.doc


CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου