Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

14/06/2019

Δεδομένου του γεγονότος ότι, σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου του 2001 [89(Ι)/2001], πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος αποκτά δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία καθώς και τα εξαρτώμενα του καθίστανται δικαιούχοι υπηρεσιών φροντίδας υγείας, η απαίτηση για προσκόμιση πιστοποιητικού ασφάλισης υγείας κατά την υποβολή της αίτησης για απόκτηση Άδειας Μετανάστευσης για τον αιτητή και τα εξαρτώμενα του καταργείται, δεδομένου ότι οι αιτούντες είτε βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν χρειάζονται ιατρική κάλυψη στην Κύπρο, είτε βρίσκονται στη Δημοκρατία με άδεια προσωρινής διαμονής και, άρα, καλύπτονται ήδη μέσω του ΓεΣΥ ή μέσω ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.


Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και

Μετανάστευσης

11/06/2019
CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου