Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Έναρξη ισχύος Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 – Τροποποιήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών

Ανακοινώσεις


Έναρξη ισχύος Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 – Τροποποιήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών

24/07/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη ισχύος Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 –

Τροποποιήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου

υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο


Ενόψει της έναρξης της ισχύος από 19 Ιουλίου 2013 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σε συνέχεια Ανακοίνωσης που εξέδωσε στις 18 Ιουλίου το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για το ίδιο θέμα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, για καλύτερη ενημέρωση του κοινού:

1. Οι αλλαγές στον έλεγχο διαβατηρίων που εισάγονται με τον εν λόγω Κανονισμό αφορούν αποκλειστικά τους πολίτες τρίτων χωρών και όχι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κύπρου.
2. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του Κανονισμού ορίζουν ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται σε Κράτος Μέλος (πχ. στην Κύπρο) πρέπει:
· να διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο να ισχύει επί τρεις μήνες τουλάχιστον, μετά την ημερομηνία που προβλέπεται πως ο υπήκοος τρίτης χώρας θα αναχωρήσει από το Κράτος Μέλος, και
· το ταξιδιωτικό έγγραφο θα πρέπει να εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας από την ημερομηνία εισόδου στο Κράτος Μέλος.

Υπογραμμίζεται πως η Κύπρος, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τις ανωτέρω αλλαγές, παρόλον ότι δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο Χώρο Schengen.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
23.07.2013CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου