Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Διαγωνισμός με σκοπό τη Σύναψη Σύμβασης για την αγορά εισιτηρίων για απελάσεις/επιστροφές/εθελούσιες επιστροφές αλλοδαπών που εισέρχονται ή/και διαμένουν παράνομα στην Κύπρο και την αγορά εισιτηρίων για άλλα έξοδα επαναπατρισμού - Αρ. Διαγωνισμού: TAΠΜ 1/2015/ΑΔ/Σ

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Διαγωνισμός με σκοπό τη Σύναψη Σύμβασης για την αγορά εισιτηρίων για απελάσεις/επιστροφές/εθελούσιες επιστροφές αλλοδαπών που εισέρχονται ή/και διαμένουν παράνομα στην Κύπρο και την αγορά εισιτηρίων για άλλα έξοδα επαναπατρισμού - Αρ. Διαγωνισμού: TAΠΜ 1/2015/ΑΔ/Σ

17/03/2015

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τη λήψη προσφορών που αφορούν στην αγορά αεροπορικών εισιτηρίων για απελάσεις/επιστροφές/εθελούσιες επιστροφές αλλοδαπών που εισέρχονται ή/και διαμένουν παράνομα στην Κύπρο και την αγορά εισιτηρίων για άλλα έξοδα επαναπατρισμού από ταξιδιωτικά γραφεία. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι το χαμηλότερο προσφερόμενο κόστος εξυπηρέτησης (service fee) ανά προορισμό.
Τα έγγραφα των προσφορών λαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (www.e-procurement.gov.cy).
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Εσωτερικών μέχρι τις 24/04/2015 και ώρα 09:00 π.μ. Περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα του διαγωνισμού. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και από εθνικούς πόρους.CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου