Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Παραχώρηση της Κυπριακής υπηκοότητας με Εγγραφή (Τύπος Μ125)

Ανακοινώσεις


Παραχώρηση της Κυπριακής υπηκοότητας με Εγγραφή (Τύπος Μ125)

11/04/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει τους αλλοδαπούς συζύγους Κυπρίων πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας, ότι λόγω της κείμενης Νομοθεσίας και συγκεκριμένα της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 110 των Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων 141(I) 2002-2011 καθώς και σχετικής Νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της Κυπριακής υπηκοότητας με Εγγραφή (Τύπος Μ125) σε συζύγους Κυπρίων πολιτών που εισήλθαν ή / και παρέμειναν παράνομα στη Δημοκρατία, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Για το λόγο αυτό το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης συμβουλεύει τους αλλοδαπούς συζύγους Κυπρίων πολιτών που έχουν παράνομη είσοδο ή/και παραμονή στη Δημοκρατία ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, όπως υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας με Πολιτογράφηση (Τύπος Μ127) στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

Σημειώνεται για σκοπούς ενημέρωσης ότι στις περιπτώσεις που οι αλλοδαποί σύζυγοι Κυπρίων πολιτών έχουν αποκτήσει έστω και ένα τέκνο με τον Κύπριο σύζυγό τους, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για απόκτηση της Κυπριακής υπηκοότητας με Πολιτογράφηση (Τύπος Μ127) είναι πέντε έτη και όχι επτά.CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου