Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Σημαντική ανακοίνωση για το θέμα της πιστοποίησης δημοσίων εγγράφων εξωτερικού

Ανακοινώσεις


Σημαντική ανακοίνωση για το θέμα της πιστοποίησης δημοσίων εγγράφων εξωτερικού

25/08/2017

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών, η διαδικασία πιστοποίησης δημοσιών εγγράφων εξωτερικού (πλην των περιπτώσεων που φέρουν την σφραγίδα Apostille) καθορίζεται ως εξής:

Κάθε έγγραφο που κατατίθεται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, θα πρέπει απαραίτητα, πέραν των άλλων πιστοποιήσεων (Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας έκδοσης του εγγράφου και αρμόδιας Προξενικής Αρχής), να φέρει και την πιστοποίηση του Τμήματος Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τονίζεται πως ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των πιο πάνω έχει οριστεί η 2α Οκτωβρίου 2017. Μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτά έγγραφα που δεν φέρουν την πιστοποίηση του Τμήματος Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου