Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟÏΟΥ

Ανακοινώσεις


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟÏΟΥ

28/07/2020

Σε συνέχεια της πρώτης ανακοίνωσης του Τμήματος ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2020 σχετικά με το ίδιο θέμα που αφορούσε αποκλειστικά υπηκόους της Κίνας, έχει αποφασιστεί όπως κάτοχοι Αδειών Μετανάστευσης ανεξαρτήτου υπηκοότητας που θα έπρεπε να είχαν αφιχθεί στη Δημοκρατία μετά την 21/03/2020 ως η υποχρέωση τους βάσει των Καν.6(3) και 6(6) των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών να μπορούν να παρατείνουν την άφιξη τους μέχρι τις 30/11/2020 χωρίς να χάσουν το δικαίωμα της μόνιμης διαμονής.
Τα επηρεαζόμενα άτομα θα πρέπει να υποβάλουν εκ των προτέρων αίτημα στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την απαραίτητη γραπτή έγκριση για διευκόλυνση της εισόδου τους στην Κύπρο.

Νοείται ότι οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις εισόδου δυνατόν να απαιτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τον έλεγχο της διασποράς της πανδημίας.

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
20 Ιουλίου 2020Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter